Blog

Referentie voorzieningen

De gemeente Amsterdam ontwikkelde referentienormen voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen; omdat het niet altijd vanzelf goed gaat.
25 juli 2019 | 2 minuten lezen

Zeker in een groeiende stad als Amsterdam is het van belang ruimte voor maatschappelijke voorzieningen te reserveren. Het gesprek tussen sociaal domein en gebiedsontwikkeling liep echter niet altijd vlekkeloos. De referentienorm biedt uitkomst; Marjolein Gerards, projectmanager maatschappelijke voorzieningen: ‘Het gaat om de vertaling van mensen naar meters.’

Toekomstbestendig

De referentienormen hebben betrekking op onderwijs, jeugd, zorg, basisvoorzieningen, kunst & cultuur, sport, groen en spelen. Ze zijn niet alleen handig voor ruimtelijke reservering bij gebiedsontwikkeling, maar vormen ook input voor het meerjaren investerings programma.

Sociaal en fysiek

Marjolein: ‘We merkten in het proces rondom gebiedsontwikkeling dat we met sociaal domein steeds iets te laat kwamen met onze antwoorden. Er moest vaak nog van alles achteraf geregeld worden, wat soms leidde tot vervelende discussies en hoge kosten. Daarom ontstond er behoefte aan een brug tussen sociaal en fysiek. Amsterdam groeit razendsnel dus er was urgentie bij het college van B&W om dit goed te regelen.’

Vastgoed met beleid

De referentienormen zijn een vertaling van het gemeentelijk beleid. Bij nieuwe basisscholen wordt ingezet op gebruik voor meerdere functies, bij voortgezet onderwijs op een gevarieerd aanbod en scholen op maat. Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis, kleinschalig en wijkgericht.

Drie type woonmilieus

Bij het opstellen van de normen is rekening gehouden met 3 typen woonmilieus: centrum stedelijk, gemengd stedelijk en groen/blauw (rustige gebieden met veel groen en water). Verder maakt de gemeente onderscheid tussen voorzieningen die in elke buurt aanwezig moeten zijn en voorzieningen die bovenwijks van belang zijn.

Niet alles te plannen

Met het referentiekader wil de gemeente niet de indruk wekken dat alles te plannen is; ruimtelijke reservering is geen garantie op goed functionerende voorzieningen en wijken.

Het document biedt helderheid en handvatten, het is het begin van een goed gesprek en sociaal domein zit hierdoor beter aan tafel.

Argumenten

Het aardige is dat weer eens goed gekeken is naar de benodigde ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in deze tijd en in dit geval op basis van ervaring uit de eigen stad. Het document geeft veel argumenten en een goede onderbouwing waarom we deze voorzieningen nodig hebben. Op 11 september 2019 praten we met Marjolein Gerards door over deze benadering van maatschappelijke voorzieningen.  

 

Meedoen?

  • In het kader van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019 zoeken we mogelijkheden te komen tot (meer) passende voorzieningen met maatschappelijk rendement. Zie hier de aanpak.
  • Eén van de acties in dit kader is de bijeenkomst met Marjolein Gerards op 11 september 2019 en de netwerken Beleid en vastgoedOnderwijs en Sportief vastgoed.
  • U kunt meedoen met deze zoektocht door partner van Bouwstenen te worden en u aan te melden voor één van voornoemde netwerken (alleen voor gemeenten en scholen).
  • En wilt u weten wat er uit komt? Meldt u dan nu al aan voor onze jaarbijeenkomst op 28 november 2019 (als partner of met vroegboekkorting). Daar zullen we de resultaten van onze zoektocht presenteren. Aanmelden kan hier. 
   

Meer lezen

Lid wordenContact