Blog

Oud is niet zielig

Wordt uw organisatie BeterOud met Nelli Cooman en Foppe de Haan?
25 oktober 2017 | 2 minuten lezen

Veel berichtgeving over ouderen is negatief en gaat over eenzaamheid, afnemende zorg, schrijnende situaties in verpleeghuizen… Maar deze berichten geven een wel heel eenzijdig beeld van ouder worden. De diversiteit onder ouderen is groot. Met grofweg aan de ene kant van het spectrum vitale en levenslustige ouderen die prima voor zichzelf kunnen zorgen en aan de andere kant ouderen die sterk afhankelijk zijn van hulp en zorg. Daartussen zit een grote groep ouderen die zich prima redden, maar soms wat ondersteuning nodig hebben. En niet alleen op zorggebied.

Naar goede kwaliteit van leven en redelijke zorg?
Natuurlijk is 'zorg' voor ouderen belangrijk. Maar als je vraagt naar 'Kwaliteit van leven', blijkt uit onderzoeken dat ouderen 'goede zorg' niet op nummer 1 zetten. Veel belangrijker vinden zij 'mee blijven doen', 'sociale contacten hebben' en 'van betekenis zijn in het leven'. Niet zo gek, want zoals inmiddels bekend is, maken deze sociale factoren dat mensen letterlijk beter in hun vel zitten. Ook wanneer ze beperkingen ervaren of een (chronische) ziekte hebben. En het werkt preventief. Op het jubileumcongres van Vilans stelde burgemeester en oud-Kamerlid Otwin van Dijk recent: 'moeten we niet eens gaan inzetten op goede kwaliteit van leven en redelijk goede zorg!?' 
Hier kunnen het sociaal werk en Sociaal Werk Nederland een belangrijke bijdrage leveren.

Vergeet de ouderen in de wijken niet!
Er wonen 100.000 ouderen in de verpleeghuizen, maar wie realiseert zich dat er nu al 3,8 miljoen ouderen  zelfstandig -langer- thuiswonen in de wijk! Dit aantal oudere wijkbewoners groeit de komende jaren nog aanzienlijk. Hoe Nederland deze ouderen zo kan ondersteunen, dat hun kwaliteit van leven goed is, en ze in staat zijn om hun eigen unieke leven voort te zetten op een manier die past bij hun stijl, en deze levensfase: dat wordt letterlijk de uitdaging van deze eeuw.

Wat maakt het volgende hoofdstuk van mijn leven voor mij de moeite waard?
De landelijke beweging BeterOud zet zich samen met ouderen, organisaties en professionals in voor nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en kennis wordt gedeeld en toegepast. BeterOud daagt ieder uit om alvast over ouder worden na te denken: wat maakt het volgende hoofdstuk van mijn leven voor mij de moeite waard?

Sociaal Werk Nederland doet mee aan BeterOud
In BeterOud werkt Sociaal Werk Nederland samen met ouderenbonden, gepensioneerdenorganisaties, kennisinstituten Movisie en Vilans, ouderenhuisvester Habion, het ROS-netwerk, Pharos, Laego en de Stichting Educatie Zorg en Welzijn. Nelli Cooman, Foppe de Haan en Willem Reimers hebben zich opgeworpen als Ambassadeurs.

Hierbij roep ik vanuit Sociaal Werk Nederland lidorganisaties sociaal werk op om zich aan te sluiten bij deze beweging en mee te ontwikkelen en leren in de leergemeenschappen, werkplaatsen en bijeenkomsten. Zie www.beteroud.nl!

BeterOud doet ook mee op 22 november in het congres Een nieuwe generatie ouderen(zorg) in Nieuwegein. Het programma richt zich op verbeteringen voor zorg, welzijn, wonen, werk en leren in sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden. Er zijn deelsessies over onder andere het stimuleren van leefplezier van ouderen, buurtinitiatieven en de inzet van ervaringsverhalen van ouderen.

Lid wordenContact