Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Blogoverzicht

Een goed gesprek

Afgelopen maand was ik te gast bij drie Rotterdamse projecten waarbij een luisterend oor voor een bewoner die daar behoefte aan heeft centraal staat: MOTTO, Een Goed Gesprek en Het Goede...

742

Wijkteams bréder bekeken

“Wijkteams laten de zorgkosten alleen maar verder stijgen”. Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken uit het recente onderzoek van het CPB. Echter...

2239

Voldoening en energie

Op jonge leeftijd kreeg ik al mee dat vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn. Ook binnen zorg en welzijn. Dat leek me niet meer dan logisch, maar nu – jaren later – zie ik pas wat...

534

Eenzaamheidsbestrijding: omgangsregeling voor opa en oma

Meestal kijken ze in Spanje nieuwsgierig of zelfs afgunstig naar onze liberale wetgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om het homohuwelijk of euthanasie. En na verloop van tijd volgen de Spaanse...

1870

Oud is niet zielig

Wordt uw organisatie BeterOud met Nelli Cooman en Foppe de Haan?

1571

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ‘op maat’

We zijn nu ruim een half jaar verder na de introductie van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Mooi om te zien dat zoveel organisaties er mee aan de slag zijn, zich oriënteren en stappen zetten. De...

2575

Na de week van Armoede, het Uur van de Waarheid

Hoeveel armoede accepteren we met elkaar? Armoede is niet alleen geldgebrek. Armoede gaat ook over waardigheid, kwetsbaarheid, zelfvertrouwen en sociale ongelijkheid.

5601

Zo lang mogelijk zelfstandig

Enige tijd geleden kwam ik ver op het Groningse platteland bij een oud en vervallen boerderijtje aan. Aangezien ik de voordeur niet kon vinden – en dus niet kon aanbellen - ging ik maar...

3857

Fierblog Ouderenmishandeling / Omgekeerde Ontspoorde Mantelzorg

Ouderenmishandeling / Omgekeerde Ontspoorde Mantelzorg Arno Wip beschrijft in zijn Blog op de website van Fier over ouderenmishandeling, en dan met name ontspoorde mantelzorg. Dat staat...

1472
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: senior adviseur professionalisering en opleiding
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Bestuurssecretaris
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: Xtra
Functie: voorzitter Raad van Bestuur
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior Adviseur Armoede en Schulden
Organisatie: Tinten Welzijnsgroep
Functie: Casemanager/ ouderenadviseur/ buurtwerker
Organisatie: ContourdeTwern
Functie: Sociaal Werker
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten