Nieuwsbericht

Tweede Kamerlid Chris Stoffer op stage in Lelystad

20 juli 2021 | 2 minuten lezen

Chris Stoffer, drie jaar Kamerlid voor de SGP, nam de uitnodiging aan om stage te lopen bij Welzijn Lelystad. Hij heeft een uitgebreide portefeuille waaronder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. ‘Ik vond dit zo’n leuk initiatief dat ik me hier direct voor heb aangemeld. Het is altijd goed en leerzaam om te zien hoe het in de praktijk eraan toe gaat.’

Marieke Voogt, directeur-bestuurder van Welzijn Lelystad en haar medewerkers stelden een afwisselend programma samen. Marieke: ‘Er is zoveel te vertellen en te laten zien dat we ook onderdelen niet kunnen meenemen. Maar al met al wordt een goed beeld geschetst van wat in Lelystad speelt en waar we tegenaan lopen.’

Korte lijnen
Buurtwerker Anna en huisarts Idwer vertelden over de samenwerking tussen de huisarts en het welzijnswerk. Doordat het wijkcentrum hun beider werkplek is, met als enige scheiding een glazen wand, zijn de lijnen kort. Dat maakt de verwijzing makkelijk, soms is alleen meelopen naar ‘de andere kant’ al voldoende om mensen met elkaar in contact te brengen. Chris Stoffer sprak dan ook met bewoners die in de Buurtkamer aan activiteiten meededen. Door het slechte weer ging de fietstocht niet door en waren de bewoners nu aan het diamond painten, schilderen of met elkaar in gesprek. Net waar ze behoefte aan hadden.

Onder de indruk
Verschillende onderdelen van het sociaal werk zag Chris Stoffer, zoals het inloopspreekuur bij het IDO waar vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hem vertelden welke casuïstiek zij tegenkomen. Kjeld, een jongere gaf aan hoe zijn jongerencoach Ivan en URBN Village hem hielpen om duidelijk te krijgen wat voor opleiding hij wilde gaan doen en hem hielpen bij huisvesting. Jongerencoach Alicia en gebouwbeheerder Marcel van de woningcorporatie lieten zien hoe zij jonge statushouders begeleiden en helpen en een van hen legt uit wat dit voor hem betekende en nog steeds betekent.  En Marcel en Antony van het Sociaal Wijkteam. Zij gaven een beeld van de eisen die de Wmo stelt aan verslaglegging en wat dat betekent voor inwoners. Maar het meest onder de indruk was hij van het bezoek aan een echtpaar van wie mevrouw mantelzorger is voor haar man. ‘Dit bezoek laat me niet los’, aldus Chris Stoffer. ‘Het is mensonterend hoe deze mensen moeten leven en waar ze tegenaan lopen. De man slaapt in de woonkamer, maar achter de piano is ook de plek waar hij zijn behoefte moet doen. Oplossingen komen maar niet, wat o.a. de mantelzorgondersteuner ook probeert.’

Meegeven en meenemen
Al met al een volle, maar leerzame dag, waarbij nogmaals duidelijk werd dat zowel de lokale als de landelijke politiek nodig is. Marieke Voogt: ‘Alle medewerkers in het sociaal domein doen prachtig werk, maar soms wordt dat bemoeilijkt door politieke besluiten. Zoals bijvoorbeeld een eenjarige verbintenis met de gemeente in plaats van een meerjarige. Met meerjarige afspraken kunnen we de stad en de bewoners zoveel beter nog van dienst zijn. En landelijk gezien, met stoppen met het abonnementstarief in de Wmo maakt de politiek zoveel sociaalwerkorganisaties blij.’

En wat neemt Chris Stoffer mee? ‘Een dag met nieuwe ervaringen, inspirerende verhalen, een bezoek dat me nog wel even bezighoudt. Wat ik in Den Haag in ieder geval ga doen is bij nieuwe wet- en regelgeving nagaan of het is getoetst en werkt in de praktijk. Ik vond het fijn dat ik de kans kreeg dit bezoek te doen. Dank daarvoor.’

Met de toetsing komt hopelijk de wens van Antony en veel van zijn collega's uit: minder mensen achter de pc waardoor er meer tijd is om bewoners goed te kunnen helpen.