Nieuwsbericht

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

9 juni 2021 | 1 minuut lezen

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?
Verandering en innovatie kunnen alleen gerealiseerd worden in de regio zelf, daarom willen we regionale partijen actief met elkaar verbinden, kennis delen en meteen samen in actie komen.
Tijdens deze regionale bijeenkomsten komen inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke en praktische kennis over wonen, welzijn en zorg voor ouderen aan bod. Ook ouderen zelf leveren een actieve bijdrage.

De regiotour ‘Een nieuwe generatie langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp.
Bent u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen, zoals:
* Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod, als de kwetsbaarheid van ouderen toeneemt?
* Hoe ondersteunen we mantelzorgers?
* Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit de zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en de ouderen zelf?
* Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen?

Meer informatie over de conferentie en inschrijving is te vinden via deze link http://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/