Themaoverzicht

Markt, Strategie & Innovatie

Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland is constant gespitst op veranderingen in de markt. Marktontwikkelingen signaleren, inzichtelijk maken en de strategische implicaties of mogelijke scenario’s benoemen: zo ondersteunen we onze leden bij het maken van hun (lokale) strategische keuzes. Ook ontwikkelen we doe-het-zelfinstrumenten die leden helpen bij het maken van marktanalyses. Innovatie, positionering en profilering zijn andere belangrijke thema’s. Samen met onze leden zetten we innovatietrajecten op en ontwikkelen we positionpapers die bijdragen aan versterking en profilering van de branche.

Publicaties

 

Innoveren? Gewoon doen! Hulp Online Noord

In een wereld waar steeds meer diensten online worden aangeboden, hebben drie grote welzijnsorganisaties uit Noord-Nederland (MJD Groningen, Tinten Welzijnsgroep en Stichting Noordermaat) in 2012 het besluit genomen om hun diensten (mede) digitaal aan te

-
3647

Minister staat onbezoldigde leidsters op groep niet toe

Naar aanleiding van een peuterspeelzaal in Sudwest Fryslan stelt de minister dat op een groep niet twee onbezoldigde leidsters mogen staan.

-
2937

Samenwerken voor de decentralisatie jeugd VNG

Deze inventarisatie laat per regio een profiel zien waarin de vragen die de VNG op 7 maart aan

gemeenten heeft gesteld, zijn beantwoord.

-
1549

Schakelen tussen kwadranten

Hoe gemeenten hun sociale domein inrichten verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Sterker nog het kan zelfs zijn dat in één gemeente op verschillende manieren omgegaan wordt met de inrichting van het sociale domein bij de verschillende transities. Dit

-
2281

Rapport Businesscase Meerwaarde online hulp

De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is in mei 2011 een traject gestart om leden te ondersteunen bij het ontwikkelen van online hulpverlening. Daarbij heeft de MOgroep...

-
1880

Nieuwe website Datawerken

Datawerken heeft een nieuwe website: http://www.datawerken.nl. U kunt daar van alles lezen over ons en onze software-oplossingen voor zorg, welzijn en maatschappelijke...

-
2171

Welzijn in Beweging: Analyse-instrument BMC/MOgroep

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Welzijn in Beweging is een scherp en to the point analyse-instrument geworden. Met bouwstenen voor een strategie voor de toekomst van uw...

-
1410

Bouwstenen sociale domein biedt inzicht in werk, zorg en participatie

De Divosa-verkenning ‘Bouwstenen voor het sociale domein’ biedt gemeenten en organisaties kennis voor de samenhang tussen de decentralisaties en de verknoping van zorg, participatie en...

-
2766

Strategisch perspectief: Welzijn in beweging

In opdracht van de MOgroep ontwikkelde BMC een aantal bouwstenen voor het maken van strategische keuzes. Deze handreiking voor welzijnsondernemingen is nu beschikbaar. Stel een koers vast...

-
1099

Samenwerkingsvormen voor W&MD en Opvang

Maatschappelijke organisaties werken op veel manieren samen. Dit boekje van Stade Advies en MOgroep belicht het samenwerkingsproces en zet de samenwerkingsvormen op een rijtje, inclusief voor-...

-
837
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten