Themaoverzicht

Markt, Strategie & Innovatie

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland is constant gespitst op veranderingen in de markt. Marktontwikkelingen signaleren, inzichtelijk maken en de strategische implicaties of mogelijke scenario’s benoemen: zo ondersteunen we onze leden bij het maken van hun (lokale) strategische keuzes. Ook ontwikkelen we doe-het-zelfinstrumenten die leden helpen bij het maken van marktanalyses. Innovatie, positionering en profilering zijn andere belangrijke thema’s. Samen met onze leden zetten we innovatietrajecten op en ontwikkelen we positionpapers die bijdragen aan versterking en profilering van de branche.

Publicaties

 

Concullega’s in het sociaal domein.

Sanne Wouters deed als stagiaire bij Sociaal Werk Nederland een onderzoek naar de samenwerking en concurrentieverhouding tussen sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties.

-
1066

Het Nieuwe Contracteren

Vergroot je impact dankzij opgave- en gebiedsgericht contracteren in het sociaal domein

-
2892

Landelijke infographic Benchmark Sociaal Werk Nederland

De infographic Benchmark Sociaal Werk Nederland met de landelijke gemiddelden van de leden Sociaal Werk Nederland.

Han Bijker
-
1858

Toelichting bij de Infographic Benchmark Sociaal Werk

De definities van de indicatoren in de Infographic Benchmark Sociaal Werk 2016.

Han Bijker
-
1414

Tijd voor generalistische wijkteams: zes modellen van outreachend werken

Gemeenten zetten massaal in op outreachende wijkteams, zonder dat ze scherp hebben welke doelen die wijkteams moeten realiseren. Jurriaan Omlo ziet zes interventierepertoires voor outreachend...

Janina van der Zande
-
1338

Aanbestedingsrecht, het sociale domein en gemeenten

Gemeenten hebben binnen het sociaal domein een deel van de aanbieders via Europese aanbestedingen gecontracteerd. Verschillende gemeenten hebben de behoefte om binnen de looptijd van deze...

Janina van der Zande
-
891

Thematranche Welzijn: Van merkbare naar meetbare effecten

Verslag van deze bijeenkomst op 12 januari 2016.

Monique Kaasjager
-
1130

Innoveren? Gewoon doen! Hulp Online Noord

In een wereld waar steeds meer diensten online worden aangeboden, hebben drie grote welzijnsorganisaties uit Noord-Nederland (MJD Groningen, Tinten Welzijnsgroep en Stichting Noordermaat) in 2012 het besluit genomen om hun diensten (mede) digitaal aan te

-
3659

Minister staat onbezoldigde leidsters op groep niet toe

Naar aanleiding van een peuterspeelzaal in Sudwest Fryslan stelt de minister dat op een groep niet twee onbezoldigde leidsters mogen staan.

-
2949

Nieuwe website Datawerken

Datawerken heeft een nieuwe website: http://www.datawerken.nl. U kunt daar van alles lezen over ons en onze software-oplossingen voor zorg, welzijn en maatschappelijke...

-
2180
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten