Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Publicaties

 

Essay: Verkenning van de Rechtvaardige stad.

Stedenbouw en de economisering van de ruimte: een ontoegankelijke woningmarkt, gentrificatie, segregatie, marginalisering van kwetsbare groepen - Gratis download.

-
981

Wmo: wie valt er buiten de boot? Goede zorg voor de meest kwetsbaren

Overzicht van risicogroepen binnen de Wmo en voorstellen voor verbetering

-
2320

Handreiking VNG over van 18 - naar 18 +

VNG en NJI handreiking overgang hulp jongeren 18- naar 18+

-
5451

Verslag Werkbezoek Pretty Woman in Utrecht op 21 maart 2016

Sociaal werker vh jaar 2015 Nora El Abdouni informeert MOgroepvoorzitter Marijke Vos

-
2159

Van de straat programmaserie op de radio

Deze serie over zwerfjongeren was van 21 t/m 24 december 2015 elke ochtend te horen in De Ochtend, (KRO-NCRV op Radio 1). Terugluisteren kan.

Monique Kaasjager
-
2455

Gedwongen toewijzing AMHK aan jeugdzorg?

Door tijdsdruk worden gemeenten gedwongen voor de bureaus jeugdzorg te kiezen bij uitvoering AMHK.

-
3415

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nummer 18

De nieuwsbrief van de Signaleringscommissie nummer 18 is uit.

-
2668

Nieuwsbrief Implementatie Wet meldcode Steunpunt Huiselijk Geweld

Nieuwsbrief Implementatie Wet Meldcode Steunpunt Huiselijk Geweld.

Monique Kaasjager
-
1066

Notitie ZZP-er als klant SRW beschikbaar

Het aantal ZZPers in de financiele problemen neemt toe. Deze ZZP-ers zijn ook steeds vaker klant van het sociaal raadslieden werk. Sociaal raadslieden kunnen hen soms helpen en soms niet.

-
1718

Een beëindigingsbesluit in de schuldhulpverlening is een beschikking

Een beëindigingsbesluit in de schuldhulpverlening is een beschikking. Dat betekent dat de belanghebbende tegen dat besluit bezwaar kan maken en in beroep kan gaan

-
1626
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten