Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsbericht

Trimbos: ggz-cliënten willen hulp bij zingeving, dagelijkse bezigheden en sociale contacten

Op 7 januari 2020 geplaatst door

Ambulantisering van de GGZ heeft niet geleid tot een hogere kwaliteit van leven onder mensen met ernstige psychische problematiek. Ook op andere vlakken lijken de effecten van de ingezette ambulantisering de afgelopen vijf jaar beperkt. Dit blijkt uit de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA).

De rapportage gaat in op de regionale trends binnen de ggz en de zorg voor verschillende psychische aandoeningen. Hoewel de klinische capaciteit is afgebouwd, heeft de ambulantisering van de ggz amper tot fundamentele verbeteringen geleid, aldus Trimbos. De afbouw van klinische capaciteit en beschermd wonen heeft geen extra middelen voor ambulante zorg opgeleverd. Ook mist er een landelijk gedragen beeld van wat ambulantisering is en hoe dit vorm gegeven moet worden.

Mismatch
Uit peilingen voor de LMA onder het panel Psychisch Gezien, een groot en landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen, blijkt dat evenals vorig jaar gevoelens van eenzaamheid groot zijn. Mensen met psychische aandoeningen zou één van de meest eenzame groepen in de bevolking zijn. Van de panelleden geeft 40% aan dat er sprake is van een mismatch tussen zorgbehoefte en –aanbod. Bijna de helft wil dan ook aanpassingen in aard of intensiteit van de geboden professionele hulp, op het gebied van zingeving en perspectief, dagelijkse bezigheden en sociale contacten. Hier valt volgens Trimbos duidelijk winst te behalen.

Sociaal Werk Nederland: 'de conclusies van het onderzoek vragen om een nauwere lokale samenwerking tussen GGZ en het sociaal werk.'

Bron: Skipr, Trimbos
Trefwoorden: LMA, Trimbos, ambulant, ggz, onderzoek
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten