Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsbericht

UU-Programma en studiereis rond beleid, visie, #hoedan maatschappelijke thema’s MO, BW en GGZ

Op 27 september 2019 geplaatst door

Op 11 oktober 2019 start het Executive Programma MO en BW 2019, een uitdagend programma inclusief studiereis naar Finland.

U kunt zich nog aanmelden!
Het programma is bedoeld voor beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Ontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Aanleiding en ambitie
  • Maatschappelijke effecten: Vereenzaming, ontregeling, veiligheid en verward gedrag
  • Decentralisatie van MO & BW: Regionale samenwerking
  • Landelijke toegankelijkheid: Sturing over regio’s heen
  • Toekomstscenario’s: Capaciteitsontwikkeling / de ‘houtskoolschets’

Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom MO, BW en GGZ zoals regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering, de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid en het gewenste maar lastige onderscheid om te maken tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren door de tijd heen beter begrijpen en verklaren? Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat is nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld?

Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke clientervaringen beïnvloed worden.

In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelding op deze website van de Universiteit Utrecht.  En zie de bijlage.

Bron: UU, Movisie
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten