Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsbericht

CBS-cijfers stijgende dakloosheid wekt commotie

Op 27 augustus 2019 geplaatst door

Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid is zich naar eigen zeggen "rot geschrokken" van de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek over de toename van het aantal dak- en thuislozen in Nederland. Op vrijdag 23 augustus meldde het CBS dat het aantal in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is. 39.300 mensen hadden vorig jaar geen vaste woon- of verblijfplaats. Zie de website van de NOS, die ook Stichting Zwerfjongeren interviewde. Overigens zijn dit slechts de officieel geregistreerde daklozen; uitgeprocedeerde asielzoekers en anderen die onzichtbara 'bankhoppen' zijn niet meegeteld. 

Ook Nieuwsuur besteedde er vervolgens aandacht aan: Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang legde klip en klaar uit dat de overheid deze situatie had kunnen zien aankomen en zelf in 10 jaar heeft gecreëerd. 

Binnenlands Bestuur zette de punten die Federatie Opvang ziet als oplossingen voor de aanpak en oorzaken van dakloosheid op een rij: Gemeenten moeten vaker dan nu de kostdelersnorm selectief toepassen; en zouden daarnaast de jeugdzorg kunnen verlengen voor jongeren die 18 jaar zijn geworden. Voor 18-jarigen kan dan begeleid-kamerwonen worden ingezet. Ook moeten gemeenten het delen van sociale huurwoningen mogelijk maken. Het rijk moet daarnaast investeren in het sociaal domein. En dan met name in ondersteuning van mensen die zoveel problemen hebben dat het risico op verlies van grip op financien en huisuitzetting reëel is. Hiervoor hebben brancheorganisaties Aedes en Sociaal Werk Nederland dit voorjaar ook een oproep aan het kabinet gedaan

Het College voor de Rechten van de Mens pleit opnieuw voor een integrale aanpak van dakloosheid. ‘Dat betekent onder andere dat de oorzaken van dakloosheid moeten worden aangepakt, waaronder de groeiende kosten van huisvesting, de krimpende sociale woningvoorraad, de toename van het aantal mensen in armoede en met schuldenproblematiek, en de toename van het aantal mensen dat geen toegang heeft tot (geestelijke) gezondheidszorg’, aldus het College op zijn website

Bron: Nos, ea.
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten