Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsbericht

Kamerbrief advies Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Op 23 juli 2019 geplaatst door

Minister Dekker heeft de Tweede Kamer het advies "Tussen Ambt en Markt" van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders gestuurd.

Het is tijd om de tarieven van deurwaarders aan te passen aan de huidige tijd. De commissie vindt een zekere correctie van de marktwerking op zijn plaats, in het belang van de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder en ter bescherming van mensen met schulden. De ontwikkeling van de tarieven is ook achtergebleven bij de ontwikkeling van de kostprijs van de handelingen van deurwaarders. De commissie adviseert veel van de tarieven die in regelgeving zijn vastgelegd op gepaste manier te verhogen.

Reactie Sociaal Raadslieden LOSR
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, bereidt een reactie voor. André Moerman, voorzitter signaleringscommissie LOSR: "Voorgesteld wordt om de tarieven met ruim 16% te verhogen en het tarievenmodel met de markwerking, op een paar kleine aanpassingen na, in stand te laten. De minister heeft aangegeven dat hij in het najaar met een reactie komt. Ondertussen zullen wij onze reactie voorbereiden en voorbeelden verzamelen van gevallen waar het misgaat als een en ander niet aangepast wordt."
OPROEP: om deze reactie goed voor te bereiden zoekt de LOSR voorbeelden van hoge kosten bij invorderen schulden. Meer informatie en inzendformulier hier! 

Overige conclusies en adviezen
Om het stelsel van gerechtsdeurwaarders en de tarieven toekomstbestendig te maken adviseert de commissie dat schuldeisers bij individuele dossiers niet mogen verdienen aan het laten verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders. De commissie vindt het verder van belang dat binnen de marktwerking het tariefstelsel zodanig wordt ingericht dat het bereiken van minnelijke oplossingen tussen schuldeiser en schuldenaar zonder tussenkomst van de rechter wordt aangemoedigd en (beter) worden beloond.

Taak van de commissie
De commissie had als taak te adviseren over aanpassingen binnen of van het huidige stelsel voor tarifering van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders om tot een toekomstbestendig stelsel te komen en op basis van de uitkomsten concrete aanbevelingen te doen over de bekostiging van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. In de commissie waren de belangen van gerechtsdeurwaarders, schuldeisers en mensen met schulden vertegenwoordigd. Het advies Tussen Ambt en Markt van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders staat hier. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten