Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Blogoverzicht

Betekenis voor de wijk

Evert van den Beld, van woningcorporatie de Woonplaats en manager van drie wijkcentra in Enschede, vertelt in 1 minuut hoe hij stuurt op betekenis voor de wijk . 

151

Wijkteams bréder bekeken

“Wijkteams laten de zorgkosten alleen maar verder stijgen”. Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken uit het recente onderzoek van het CPB. Echter...

3195

Geld voor jongerenwerk betaalt zich uit

Gemeenten zijn behoorlijk geschrokken van de jongste cijfers over hun jeugdzorg. Vaak is er sprake van een forse kostenoverschrijding. De remedie? Investeren in jongeren!

4469
Willem Draaisma

Roeping, gezag en het IKEA principe

Dubbeloratie Evelien Tonkens en Margot Trappenburg. Impressie van Marcel Mathijssen, MOgroep.

7134

Eropaf! Dat Werkt…

Helaas is het nog niet vanzelfsprekend dat woningstichtingen mensen met huurachterstanden aanmelden bij hulpverlenende instanties. Terwijl dat de samenleving toch veel oplevert.

3571

Marianne van de Anker over Zwervers

Marianne van den Anker sprak in haar column in Binnelands Bestuur haar zorg uit over over dreigende bezuinigingen die het Plan van Aanpak van de Federatie Opvang zouden kunnen torpederen. Met...

1238
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten