Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws van alle thema's

Nieuws |

Jongeren Woenselse Heide nemen voortouw om wijk te stabiliseren

Ouderen in Woenselse Heide in contact brengen met de jongeren.
Dat is één van de doelstellingen van het...

Nieuws |

Hoge taaleisen peuterleidsters op korte termijn niet realistisch

De MOgroep en BOinK waarschuwen minister van OCW van Bijsterveldt voor ontslagen en een acuut tekort aan peuterleidsters. Dat zal...

Nieuws |

VVE middelen voor 2012

Voor 2012 gelden de VVE budgetten zoals deze ook voor 2011 aan gemeenten zijn toegekend. In de bijlage staan de bedragen en de...

Nieuws |

Rendement inzet sociaal raadslieden aangetoond

SMD Midden-Kennemerland heeft een rendenementsonderzoek uit laten voeren naar de kosten en opbrengsten van Sociaal raadslieden in...

Nieuws |

Reactie MOgroep op Beleidsbrief Jeugdzorg

Staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen (VWS) en Fred Teeven (VenJ) verstuurden dinsdag acht november jl. de beleidsbrief ‘Geen kind...

Nieuws |

Ouders en kinderen betalen mee aan elkaars schulden

De aanpassing van de beslagvrije voet aan de nieuwe gezinsnorm is in het wetsvoorstel zonder nadere toelichting opgenomen. Gezien...

Nieuws |

45.000 overbelaste scholieren

Dinsdag 11 oktober Hoe voorkomen we dat scholieren overbelast raken? Veertien procent van de Arnhemse scholieren in het voortgezet...

Nieuws |

VMBO-scholieren koken voor mantelzorgers

VMCA wint innovatieprijs met Icook 4 you

De Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) heeft gisteravond de VGZ...

Nieuws |

Wetvoorstel meldcode huiselijk geweld aangeboden aan tweede kamer

Wetvoorstel meldcode huiselijk geweld aangeboden aan tweede kamer Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg,...

Nieuws |

Projectenbank voortijdig schoolverlaten

Overal in het land zijn goede projecten opgezet om schooluitval tegen te gaan. Deze voorbeeldprojecten zijn sinds kort beschikbaar via de...

Lid worden