Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Eerste gemeenten komen met compensatie hoge energieprijzen

Maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen en wijkcentra zien zich geconfronteerd met torenhoge energierekeningen. Nog steeds is...

Nieuws |

Interview Lex Staal: "Met kortlopende contracten kun je eigenlijk niets bereiken"

Preventie is cruciaal om te voorkomen dat duurdere voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en Wmo 2015 ingezet moeten worden. Hierin is een...

Nieuws |

Last call: Praat mee over de inzet bij de cao-onderhandelingen

De cao Sociaal Werk eindigt per 1 juli 2023. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe cao en horen graag van onze leden welke...

Nieuws |

Debat Wonen en Ruimte: aandacht voor inspraak bewoners

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over woningbouw, woonbeleid en ruimtelijke ordening in het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel...

Nieuws |

Energietransitie als sociale opgave - lessen uit Zuid-Holland

Op maandagmiddag 31 oktober jl. organiseerde de provincie Zuid-Holland het congres ‘Energie voor iedereen. We laten niemand in de kou...

Nieuws |

Denk mee over betere ondersteuning voor jongerenwerkers

Word jij als jongerenwerker (of worden jouw jongerenwerkers) wel eens geconfronteerd met maatschappelijke spanningen en extreme ideeën? En wat...

Nieuws |

Kom naar het leercafé Blik op samenlevingsopbouw

Het traditionele opbouwwerk is weer helemaal terug. Nadat de focus in hulp en ondersteuning jarenlang vooral individueel gericht was, wordt het...

Nieuws |

Maatschappelijke ‘kleinverbruikers’ vallen onder prijsplafond energie

Maatschappelijke organisaties met een kleinverbruikersaansluiting komen onder het prijsplafond voor huishoudens te vallen. Dit geldt dus ook...

Nieuws |

24 november: bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk

Op 24 november is hét bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk. Het boordevolle programma is rond en onder andere staatssecretaris Maarten...

Nieuws |

ALV: discussieer met voorzitters Sociaal Werk Nederland en Divosa

Het ene akkoord na het andere wordt gesloten en hoewel ze verschillende aandachtsgebieden hebben ligt de oplossing veelal in preventie binnen...