Nieuwsbericht

Vroegsignalering door sociaal werkers onmisbaar bij AMHK’s in gemeenten

22 augustus 2014 | 1 minuut lezen

Sociaal werkers moeten hun laagdrempelige, vroegtijdig signalerende en preventieve functie kunnen blijven bekleden wanneer vanaf volgend jaar de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling een feit zijn in de gemeenten. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat burgers geen melding meer maken van misstanden, omdat zij vrezen onmiddellijk terecht te komen in een door jeugdzorg geïnitieerd juridisch traject.

Ze zijn vaak het vertrouwde gezicht in de buurt, kennen de directe leefsfeer van bewoners en genieten hun vertrouwen. Ze krijgen zodoende vroegtijdig signalen wanneer er bijvoorbeeld iets misgaat in een gezin. Bovendien bieden ze snel en laagdrempelig hulp en stimuleren ze de eigen kracht van het gezin. Kortom, sociaal werkers kunnen vaak erger voorkomen – zoals juridische stappen omdat een kwestie definitief is ontspoord of tweedelijnszorg omdat een probleem niet in de kiem is gesmoord.

Voorzitter Marijke Vos van de MOgroep adviseert gemeenten: ‘Let er alsjeblieft goed op dat je bij de inrichting van je AMHK voldoende aandacht geeft aan degenen die het vak verstaan om laagdrempelig en vanuit een integrale benadering te kijken naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij breken deze lans voor sociaal werkers, omdat in de AMHK’s de nadruk dreigt te komen liggen op de jeugdzorgwerkers van de huidige AMK’s en daardoor het sociaal werk ondergesneeuwd raakt.’

Vos hecht overigens grote waarde aan de AMK’s en de rol die de medewerkers bekleden in de keten, maar straks dient er naar haar mening een goede balans te blijven met sociaal werkers.
Lees dit artikel verder in De Eerstelijns.

Brochure Vroeghulp en sociaal werkers: zie hier.

De Eerstelijns is het platform voor Strategie en Innovatie.

Lid worden