Themaoverzicht

Kwaliteit

Kwaliteit & Professionalisering

Sociaalwerkorganisaties willen een sterke positie in het nieuwe sociaal domein. Daarvoor moet de sociaal werker zichtbaar zijn, net als de kwaliteit en de meerwaarde van het sociaal werk. Voor de individuele burger, de financier én de maatschappij. Daarom herijken we de manier waarop we kwaliteit en professionalisering vormgeven. We zoeken kernelementen die écht iets zeggen over de kwaliteit. We vertellen een eigen verhaal, met oog voor de context van sociaal werk: nieuwe wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen en marktwerking vragen nadrukkelijk om samenwerking, concurrentie en verantwoording.
We gaan terug naar de bedoeling: steeds nagaan of je de juiste dingen doet, op de juiste manier en met de juiste resultaten.
Lees over de commissie Kwaliteit en Professionalisering. Suggesties? Laat het weten aan Marije van der Meij of Edwin Luttik.

Nieuwsoverzicht

Weten wat werkt?

Deze masterclass is een vervolg op de publicatie 'Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein.' Een staalkaart van evaluatiemethoden, die succesvol zijn toegepast.

1427
Monique Kaasjager

Landelijke samenwerking kwaliteitsverbetering interventies

Op 16 oktober ondertekenden het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en MOVISIE een...

711

BZK: info en tips

bewonersbeheer, giften, leningen en lidmaatschappen, aanbesteden en maatschappelijk rendement.

1074

Wat werkt nu werkelijk?

Een bundel artikelen van prominente auteurs over de allerbeste methoden om sociale problemen aan te pakken. Met Schnabel, Van Doorn, Engbersen, Van der Lans e.z.

1964

Meten is weten in de sociale sector

De sociale sector moet opbrengstcijfers overleggen. Maar hoe meet je effectiviteit als vele partijen tegelijkertijd werken aan het oplossen van sociale problemen?

2036

Gevraagd: goed toezicht in het publieke domein

‘Waar was het gezond verstand toen de toezichthouders van een woningcorporatie hun directeur ongehinderd in een Maserati lieten rondrijden?’

1116

Toezicht: Word lid van de NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de MOgroep (de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) hebben het initiatief genomen tot...

1546

NEN en HKZ samen: duidelijkheid voor de zorgsector

NEN en HKZ zijn per 1 mei 2012 gefuseerd. Zo ontstaat 1 loket voor kwaliteit in de zorg. Het HKZ-keurmerk en de daaraan verbonden activiteiten blijven bestaan. De activiteiten van NEN en HKZ op...

1509
Monique Kaasjager

Geactualiseerde Hygiënecode voor kleine instellingen

De Hygiënecode kleine instellingen is geactualiseerd door de Brancheorganisatie Kinderopvang, maar is ook te gebruiken door kleine instellingen in de branches Welzijn & Maatschappelijke...

2135
Monique Kaasjager

Verslag toezichthoudersbijeenkomst 1 november 2011 staat online

Lees het verslag van de bijeenkomst Toezicht gaat over meer dan de continuïteit van de welzijnsorganisatie, governance in welzijn: de waardeoriëntatie en meerwaarde van toezicht.

833
Annemie Kemps
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten