Themaoverzicht

Kwaliteit

Kwaliteit & Professionalisering

Sociaalwerkorganisaties willen een sterke positie in het nieuwe sociaal domein. Daarvoor moet de sociaal werker zichtbaar zijn, net als de kwaliteit en de meerwaarde van het sociaal werk. Voor de individuele burger, de financier én de maatschappij. Daarom herijken we de manier waarop we kwaliteit en professionalisering vormgeven. We zoeken kernelementen die écht iets zeggen over de kwaliteit. We vertellen een eigen verhaal, met oog voor de context van sociaal werk: nieuwe wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen en marktwerking vragen nadrukkelijk om samenwerking, concurrentie en verantwoording.
We gaan terug naar de bedoeling: steeds nagaan of je de juiste dingen doet, op de juiste manier en met de juiste resultaten.
Lees over de commissie Kwaliteit en Professionalisering. Suggesties? Laat het weten aan Marije van der Meij of Edwin Luttik.

Nieuwsbericht

Schouders Eronder presenteert Tools en Hulpmiddelen voor schuldhulpverlening

Op 27 februari 2020 geplaatst door

De eerste fase van het programma Schouders Eronder is afgerond. Hierin zijn o.a. de vragen gesteld: “tegen welke knelpunten lopen hulpverleners aan?” Maar ook: “wat hieraan te doen?” Kennis is opgehaald en behoeften zijn gepeild. Op basis van deze informatie heeft Schouders Eronder een heel aantal nuttige opbrengsten in de vorm van middelen en tools ontwikkeld. Hieronder is een aantal van deze producten uitgelicht. Voor een volledig overzicht kun je terecht op de site.

 

  • Gereedschapskist lerende praktijken

Binnen werkplaatsen en leernetwerken wordt een aantal thema’s opgepakt, zoals ‘arbeidstoeleiding en schulden’, met ondersteuning van experts en inhoudelijk deskundigen.

Centraal staat het leren, experimenteren, verbeteren en reflecteren met collega’s van binnen en buiten de organisatie. Partners worden ondersteund bij het ontwikkelen van effectieve methoden om vraagstukken waar zij tegen aanlopen op te pakken.

  • Filmpjes

Speciaal voor schuldhulpverleners heeft Schouders Eronder een aantal filmpjes gemaakt waarin een expert kort iets uitlegt over interessante onderwerpen. Denk hierbij aan onderwerpen als ‘het verschil tussen WSNP bewind en beschermingsbewind, ’beslaglegging’ en ‘incassokosten’. Je kunt de filmpjes ook rechtstreeks op de site van Schouders Eronder bekijken.

  • Routekaart Belastingdienst

Schouders Eronder heeft samen met de Belastingdienst een routekaart ontwikkeld. Op de routekaart vind je de mogelijkheden die je als schuldhulpverleners hebt om de belastingdienst te benaderen in diverse situaties.

  • Toolkit 'Blijf in verbinding met laaggeletterden'

Laaggeletterden hebben meer tijd en begeleiding nodig. Om de cliënt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk de communicatie aan te passen. De toolkit bevat kaarten die praktische houvast bieden in gesprekken met laaggeletterden. De kaarten helpen om eenvoudige uitleg te geven over schuldhulpverlening en om goede afspraken te maken met de cliënt.

  • Kennisbundel

De Kennisbundel is een onmisbare bron van informatie voor iedereen die werkt binnen de keten van schuldhulp. Op deze website is het afgelopen jaar veel interessante vakliteratuur over schuldhulpverlening overzichtelijk bij elkaar gebracht. Informatie is goed vindbaar op thema’s.

 

Goede schuldhulpverlening staat of valt met de kwaliteit van de dienstverlening. Het landelijk programma Schouders Eronder zet zich sinds 2017 daarom in voor professionalisering van vakmanschap in het diverse, veel omvattende en snel veranderende vak van de schuldhulpverlening.

Het programma Schouders Eronder is gestart in 2017 en heeft een looptijd tot 2021. Het is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. Schouders Eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

(Bron: schouderseronder.nl)

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten