Nieuwsbericht

Socius maakt gedegen start richting het Kwaliteitslabel

Stephanie Gross
25 juli 2017 | 2 minuten lezen

Sinds kort bestaat er een nieuw aanvullend aanbod voor leden van Sociaal Werk Nederland die (overwegen om) met het Kwaliteitslabel aan de slag (te) gaan: feedback op de zelfevaluatie. Een Certificerende Instelling (CI) geeft in een gesprek op locatie feedback op de door de organisatie ingevulde zelfevaluatie en kan adviseren over de planning van de vervolgstappen. Dit aanbod is ontstaan uit de behoefte van leden om een check te laten doen op de manier waarop zij de zelfevaluatie hebben ingevuld. 

Socius heeft als eerste organisatie gebruik gemaakt van deze dienst. Wat heeft het de organisatie opgeleverd? Enjetta Fieseler, projectbegeleider Kwaliteit, vertelt over de ervaringen. 

Een gedegen start
Socius is begin 2017 begonnen aan het traject richting het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. De organisatie was HKZ-gecertificeerd maar wilde de overstap maken naar een minder bureaucratisch alternatief dat beter aansluit bij het sociaal werk en waar medewerkers enthousiast van worden. Enjetta Fieseler werd aangetrokken als projectbegeleider. 

In het voorjaar volgde een aantal medewerkers van Socius de training Intercollegiale Adviesmeting. De verworven auditvaardigheden zetten zij vervolgens in tijdens het uitvoeren van de zelfevaluatie van hun organisatie. 

De zelfevaluatie vormt voor Socius een belangrijk onderdeel van het hele traject. Als een soort nulmeting moest de zelfevaluatie een duidelijk beeld geven van de startsituatie van de organisatie. Enjetta Fieseler: 'Je wilt een gedegen start maken. Wij hadden er daarom behoefte aan om een externe naar onze evaluatie te laten kijken.' 

Reflectie en draagvlak
Marja van Houten van het CIIO heeft het feedbackgesprek met Socius gevoerd. Bij dit gesprek, dat plaatsvond bij Socius op locatie, waren niet alleen projectbegeleider Enjetta Fieseler en de auditoren uit de organisatie aanwezig, maar ook directeur Bart van der Neut en de manager die kwaliteit in zijn portefeuille heeft. Een brede vertegenwoordiging uit de organisatie dus. Enjetta Fieseler: 'Hierdoor was iedereen meteen weer aangehaakt en op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Dit gesprek zorgde er dus ook voor dat we iedereen weer mee kregen in het traject!'

Tijdens het gesprek zijn de resultaten uit de zelfevaluatie besproken. Welk beeld komt uit de bevindingen naar voren en wat betekent dat voor (het inrichten van) het vervolgtraject? Maar ook: zijn de normen goed begrepen, zijn de juiste vragen gesteld om de normen te toetsen, en hoe hebben de auditoren de gesprekken ervaren? 

Brede feedback en tips
Het feedbackgesprek heeft waardevolle verbeterpunten en tips opgeleverd waarmee de organisatie nu verder aan de slag kan. Socius heeft een duidelijk beeld van haar startsituatie én grip op de kwaliteitsnormen van het label. Aan de verwachtingen die Socius aan het feedbackgesprek had is voldaan.  

Ook was er tijdens het gesprek veel ruimte voor de auditoren en hun vragen. Dit was nadrukkelijk ook de wens van de auditoren die behoefte hadden aan feedback op de manier waarop zij de audits hadden gevoerd. Met deze tips kunnen zij weer verder. 

En de feedback was zeker niet eenzijdig. Zo bleek ook dat Socius moeite had met de formulering in een van de documenten. Op basis van deze opmerking heeft Sociaal Werk Nederland de formulering inmiddels aangepast. 

Aanrader
Zou Socius andere leden aanraden om feedback te vragen op de zelfevaluatie? ´Jazeker´, zegt Enjetta Fieseler. En zij geeft twee tips mee: Nodig een brede delegatie uit de organisatie uit om deel te nemen aan het feedbackgesprek. Dit vergroot het draagvlak en het begrip in de organisatie. En: Maak van tevoren afspraken over verslaglegging van het gesprek en over de feedbackvorm (schriftelijk of mondeling), zodat hier geen misverstanden over zijn. 

Meer informatie

Lid wordenContact