Nieuwsbericht

​Eerste organisatie gecertificeerd volgens nieuwe Kwaliteitslabel Sociaal Werk

2 juni 2017 | 2 minuten lezen

Versa Welzijn heeft als welzijnsorganisatie de primeur, en is de eerste organisatie die volledig is getoetst volgens de normen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Het eerste officiële certificaat van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk werd door Marijke Vos – bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland –uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei. De beheercommissie van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk kent op basis van de positieve uitkomst van de toetsing dit certificaat toe. De toetsing werd gedaan door certificeerder CIIO.

Tine Hoofd, programmaleider innovatie en primair proces Versa Welzijn: ’Het was een fantastisch proces om mee te maken! We kijken hierdoor bewuster en ook enthousiaster naar ons werk. Het Kwaliteitslabel werkt echt als spiegel, en zoals beloofd: niet als afvinksysteem. We zijn reflectief bekwaam geworden. We werken vanuit de bedoeling. Als we erover nadenken, reflecteren dus, blijken we deskundiger dan we denken. En we kunnen dat verwoorden met het stappenplan.'

Spiegel voor de hele organisatie
Van vrijwilliger, cliënten tot sociaal werkers en de directeur: het certificeringstraject omvat gesprekken over het ‘hoe en wat’ van de werkzaamheden.

Sterke en zwakke punten
In het toetsingsrapport wordt niet alleen verwoord op wat beter kan, maar worden ook de sterke punten van de organisatie benoemd. ‘Versa Welzijn blijkt dus sterk te zijn in ‘de ontwikkeling naar vakvolwassen medewerkers’, ze zijn ‘initiatiefrijk en innoverend’’, aldus Marja van Houten van CIIO die de toetsing uitvoerde.

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten waar Versa de komende periode mee aan de gang gaat; bijvoorbeeld op het gebied van dossiervorming. Bewoners zijn zelf eigenaar van het dossier, Versa beheert het slechts maar is wel eindverantwoordelijk. De volledigheid ervan moet beter. Versa heeft verbeterplannen opgesteld voor de aandachtspunten en is gestart met de uitvoering ervan.

Opdrachtgever
Opdrachtgever gemeente Huizen is blij met het Kwaliteitslabel en de wijze waarop Versa Welzijn ermee omgaat. Janny Bakker, wethouder in de gemeente Huizen: ´Toen ik er voor het eerst over hoorde dacht ik: niet weer een keurmerk! Ik dacht aan afvinklijsten. Maar door het certificeringstraject zie ik nu dat de sociaal werkers scherper hun kwaliteit en resultaten middels verhalen weten te vertellen. Ik ben niet van de cijfers; ik heb juist die verhalen nodig om te kunnen beoordelen of we resultaat boeken. Een Kwaliteitslabel dat dat ondersteunt, juich ik van harte toe.’

Branchebreed aan de slag met Kwaliteitslabel
Uit een QuickScan die Sociaal Werk Nederland hield onder leden blijkt dat de helft van de respondenten (75 leden) sinds de lancering een half jaar geleden, bezig met het Kwaliteitslabel. Een kleine 60% van hen oriënteert zich. Ruim 40% heeft al de keuze gemaakt voor het Kwaliteitslabel, dan wel bevindt zich in de voorbereidende fase voor toetsing. De meerderheid noemt ‘(intern) leren en verbeteren’ als belangrijkste reden om met het Kwaliteitslabel aan de slag te gaan. Een kwart ziet positionering naar buiten als de belangrijkste motivatie. Veel leden geven aan dat voor hen een combinatie van leren/verbeteren én positioneren een rol speelt. Uit de scan blijkt ook dat een aantal leden de meerwaarde van het Kwaliteitslabel nog niet ziet. In sommige gevallen is er wel belangstelling maar heeft het op dit moment geen prioriteit en/of is er geen capaciteit voor. De de exacte percentages vindt u in de bijlage.

Lid wordenContact