Nieuwsbericht

Kwaliteitslabel getest: ‘Niet afvinken maar doorvragen’

Chris Bos
28 november 2016 | 1 minuut lezen

Veel werk was het, en ver reizen bovendien. Maar terugkijkend vonden de drie deelnemende sociaalwerkorganisaties de pilot over het Kwaliteitslabel alle inspanningen zeker de moeite waard. ‘Ik heb in Friesland dingen gezien die heel bruikbaar zijn, op alle drie de fronten: Vakmanschap, Dienstverlening, Organisatie & Bestuur. En andersom heb ik ook verbeterpunten meegekregen na de toetsing van mijn eigen organisatie. Het is echt iets nieuws.’

De pilot is een eerste test van het nieuwe Kwaliteitslabel dat Sociaal Werk Nederland ontwikkelt: voor en door de branche. Dat leverde 52 normen op over het beoordelen van de sociaalwerkpraktijk, verdeeld over drie aandachtsgebieden: vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur.
Die 52 normen kwamen allemaal aan de orde bij het eerste onderdeel van de pilot: het invullen van de zelfevaluatie door de drie medewerkers van respectievelijk Surplus (Breda), SMWF (Drachten) en de M.O.S. (Drachten). Beleidsmedewerker Mart van Dongen (Surplus): ‘Een hele kluif, maar je krijgt wel meteen een beeld van waar de pijnpuntjes in je eigen organisatie liggen.'
Voor Inja de Boer-Schulten (SMWF) was het iets minder werk. ‘Omdat we Kiwa-gecertificeerd zijn hebben we al heel veel documenten en protocollen waarop ik kon terugvallen.’

Broodnodige training
De volgende stap was een eendaagse training auditen, gegeven door Marja van Houten van CIIO. Aan de orde kwamen kwesties als “welke medewerkers bevraag je over welke normen?” en “hoe zorg je dat die onderwerpen leiden tot een vruchtbaar collegiaal gesprek?”
Dat samen trainen met collega’s beviel uitstekend en zorgde bovendien voor een wederzijds draagvlak bij de feitelijke toetsing. Beleidsmedewerker kwaliteit Joppa Wuite (M.O.S.): ‘Je merkt dat iedereen zijn best doet én je weet voor wie je dat doet.’
In september volgde de toetsing. Telkens gingen de toetsers van twee organisaties een dag op bezoek bij de derde organisatie, onder leiding van CIIO. Ter voorbereiding hadden de toetsers al de uitkomsten van de zelfevaluatie en diverse beleidsstukken van de gastorganisatie ingezien.

Lees het hele evaluatieverslag in de bijlage

Lid wordenContact