Nieuwsbericht

Update Dataprogramma sociaal werk: terugblik en vooruitblik

5 januari 2022 | 1 minuut lezen

In 2019 startte Sociaal Werk Nederland met het dataprogramma sociaal werk. Met als uitgangspunt: datagedreven werken kan de impact aantonen en de kwaliteit verbeteren. Inmiddels begint het programma echt vorm te krijgen. De hoogste tijd om de balans op te maken en vooruit te blikken op het komende jaar.

Terugblik
Dit jaar stond voor het dataprogramma in het teken van de KPI-pilot. In januari werd de ontwerpfase van het KPI-model afgerond en werd toegewerkt naar het prototype KPI-model. Vanaf juni deden 8 leden mee met de pilot om het model in de praktijk te testen.

Ook organiseerde Sociaal Werk Nederland een kwalitatief onderzoek onder verschillende leden over datagedreven werken in het sociaal  werk en hebben we speciale webpagina’s ingericht waar alle informatie over het dataprogramma terug te vinden is. Deze pagina’s zijn hier te vinden.

Vooruitblik
De KPI-pilot liep tot eind december 2021. Dat betekent dat in het begin van 2022 de lessen uit de pilot gebruikt kunnen worden om het KPI-model aan te scherpen. Maar ook dat we de ervaringen uit de pilot kunnen verzamelen en kunnen delen met andere leden.

Om ons heen zien we veel ontwikkelingen op het vlak datagedreven werken, binnen en buiten onze sector. Zowel wij als vereniging als onze leden worden hiervoor regelmatig benaderd. Er starten verschillende initiatieven van bijvoorbeeld trainingen over datagedreven werken in sociaal werk. Ook zien we dat verschillende gemeenten en commerciële organisaties starten met trajecten voor het formuleren van KPI’s of het aanbieden van benchmarks voor sociaal werk.

Met alle ontwikkelingen om ons heen en de learnings uit de pilot en het onderzoek onder leden bepalen we begin 2022 wat de volgende logische volgende stap wordt in het dataprogramma. Het hoofddoel is: hoe kunnen onze leden het best ondersteund worden in datagedreven werken en hoe wordt de de impact van sociaal werk zichtbaarder. Uiteraard zullen we in onze afwegingen zowel de sociale MBA meenemen als de ideeën rondom MKBA’s.