Blog

Kwaliteitsronde met VNG, NJi, MOVISIE en BVjong

25 februari 2014 | 1 minuut lezen

We zijn hard bezig ons eigen kwaliteitsverhaal van de branche te maken. Daarbij maken we uiteraard goed gebruik van wat er al is. De kunst is met elkaar een set van randvoorwaarden kwaliteit te benoemen die zeggingskracht heeft én voldoende ruimte biedt voor lokale invulling binnen onze diverse branche.

Ondertussen overlegt de MOgroep ook met 'de buitenwereld' om ideeën uit te wisselen en input te krijgen voor ons kwaliteitsverhaal. Op dit prikbord doen we regelmatig verslag van onze overleggen.

We zaten onlangs aan tafel met de VNG die al op korte termijn modelverordeningen gaat maken voor haar leden met onder andere passages over kwaliteit. De VNG vindt dat een landelijk kwaliteitskader voor de Jeugdwet op hoofdlijnen moet worden geformuleerd. Er moet voldoende ruimte zijn op lokaal niveau voor innovatieve jeugdhulp, daar gaat het juist om. We zullen regelmatig met de VNG overleggen zodat onze opvattingen over kwaliteit goed op elkaar zijn afgestemd.

Verder werden we vorige week door de DSP-groep bijgepraat over de jongerenwijzer. De Jongerenwijzer is vanaf 2011 ontwikkeld via het landelijk programma Welzijn Nieuwe Stijl samen met acht organisaties, stadsdelen en de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.
Halverwege 2012 is Jongerenwijzer gedigitaliseerd en verbreed naar heel Amsterdam. Met de meest recente toevoegingen in Jongerenwijzer krijgen gemeenten en instellingen nog beter zicht op de belangrijke trends binnen het individuele en groepsgerichte jongerenwerk.

Vorige week waren we ook op bezoek bij het NJI en spraken daar samen met de BVJong, Verdiwel en MOVISIE over het werkplan van NJI en hun mogelijke bijdrage aan het kwaliteitskader dat het AEF voor de nieuwe Jeugdwet met alle betrokken partijen ontwikkelt. Daar kwam ook het rapport van BVJong aan de orde met de uitkomsten van onderzoek onder haar leden naar de wenselijkheid van een specifieke beroepscode en beroepsregistratie voor jongerenwerkers. BVJong heeft inmiddels een beroepscode voor jongerenwerkers ontwikkeld die ze in overleg met andere beroepsverenigingen willen verbreden naar het sociaal werk. Verder wil de BVJong samen met de MOgroep verkennen wat de rol en inhoud van een brede registratie voor het sociaal werk kan betekenen.

Tot zover. wordt vervolgd!

Lid wordenContact