Nieuwsbericht

TNO: compensatie voorkomt verdubbeling energiearmoede

15 februari 2023 | 2 minuten lezen

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600 duizend huishoudens in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. De analyse van TNO maakt duidelijk dat de financiële compensatiemaatregelen ruim 400 duizend huishoudens hebben behoed voor energiearmoede. ‘Onze inschatting is dat zonder deze ondersteuning het aantal energiearme huishoudens sinds 2020 verdubbeld zou zijn tot ruim één miljoen huishoudens in 2022 (12,5% van het totaal)’, aldus Peter Mulder, hoofdonderzoeker van de TNO-studie.

Energiearme huishoudens
Ruim twee derde van de energiearme huishoudens woont in een corporatiewoning. Eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen zijn (sterk) oververtegenwoordigd onder de energiearme huishoudens. Van de energiearme huishoudens die in een energetisch zeer slechte woning leven, bestond in 2022 naar schatting 33% uit gezinnen met kinderen, waar dat in 2020 nog 19% was. De sterkste toename van energiearmoede tussen 2020 en 2022 is te zien in Flevoland en in de gemeenten Helmond, Rotterdam, Tiel, Doesburg, Assen, Enschede, Gorinchem, Vlaardingen, Westervoort, Amsterdam en Diemen.  

Impact op gezondheid
Ander onderzoek van TNO toont voor het eerst voor Nederland aan dat energiearme huishoudens extra gezondheidskosten hebben. De extra zorgkosten voor huishoudens met een laag inkomen zijn gemiddeld 5 procent hoger in woningen met een slecht energielabel (F&G) dan in woningen met een goed energielabel (A&B). Dat effect is nog veel groter bij kinderen tot 18 jaar uit energiearme huishoudens - huishoudens met een laag inkomen en een slecht energielabel - waar de verwarming uit of te laag staat. Er is nader onderzoek nodig om dit resultaat goed te kunnen duiden, aldus hoofdonderzoeker Peter Mulder. Onderzoek naar de aard van de ziekenhuiskosten, de jongeren, het type gezinnen en de mogelijke rol van andere factoren zoals gedrag bij consumptie van energie en zorg.

Landelijk onderzoeksprogramma energiearmoede
TNO is samen met verschillende ministeries en provincies een meerjarig landelijk onderzoeksprogramma energiearmoede gestart. Het doel is beleidsmakers en uitvoerders op het thema energiearmoede te ondersteunen. Het programma ontwikkelt hiervoor actuele en gerichte kennis over energiearme huishoudens en over de effectiviteit van maatregelen die worden genomen. Sociaal Werk Nederland maakt onderdeel uit van de gebruikersgroep van dit programma.

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht Extra steun vanuit Tijdelijk Noodfonds Energie (8 februari 2023)


Beeld: Mykola Makhlai via Unsplash