Nieuwsbericht

Kom naar het leercafé Blik op samenlevingsopbouw

1 november 2022 | 1 minuut lezen

Het traditionele opbouwwerk is weer helemaal terug. Nadat de focus in hulp en ondersteuning jarenlang vooral individueel gericht was, wordt het belang van samenlevingsopbouw inmiddels volop erkend. Maar hoe zet je community building effectief in bij het aangaan van uitdagingen op het gebied van welzijn, duurzaamheid, veiligheid, groen en meedoen? Die vraag staat centraal in het leercafé Blik op samenlevingsopbouw. Uitdagingen en keuzes dat Movisie en onze lidorganisatie De Schoor op dinsdagmiddag 22 november a.s. samen organiseren in Almere.

Nieuwe vormen van community building
Van oudsher is samenlevingsopbouw het domein van opbouwwerkers. Zij ondersteunden groepen bewoners én speelden een rol bij het signaleren, aankaarten en helpen aanpakken van structurele sociale problemen van mensen en gemeenschappen. Op veel plaatsen zijn de traditionele opbouwwerkers echter verdwenen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties zoeken daarom naar nieuwe manieren om community building vorm te geven. Soms ligt deze opdracht bij een sociaal professional binnen het sociaal wijkteam, elders zetten sociaalwerkorganisaties of gemeenten community builders in, vaak in samenwerking met burgerinitiatieven.

Wat zijn de ervaringen van professionals met deze verschillende vormen? Welke randvoorwaarden helpen hen om - naast het ondersteunen van (groepen) bewoners - ook een signalerende, agenderende en politiserende rol te kunnen spelen? Hoe bereik je dat de blik van sociaal professionals verschuift van individuele ondersteuning naar de gemeenschap, en van zorg naar samen leven? Welke randvoorwaarden zijn nodig om structureel werken goed vorm te geven? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Leercafé Blik op samenlevingsopbouw.

Voor wie?
Het leercafé is bedoeld voor sociaal professionals en anderen die zich bezighouden of aan de slag willen met samenlevingsopbouw, zoals wijkteammedewerkers, gemeenteambtenaren, teamleiders, dorpsondersteuners, kwartiermakers, et cetera.

Programma en aanmelden
Bekijk het programma en praktische informatie op de website van Movisie. Je kunt je hier ook aanmelden. Deelname is gratis.