Nieuwsbericht

Lerend Netwerk Met Andere Ogen start met 11 inspiratieregio’s

Op 18 oktober 2019 geplaatst door

Vlak voor de zomer heeft de Coalitie Onderwijs Jeugd en Zorg een oproep gedaan voor het vinden van 10 inspiratieregio’s/gemeenten. Regio’s met lef én uitvoeringskracht die al in de praktijk sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp en als onderdeel van een lerend netwerk Met Andere Ogen samen effectiever willen worden om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

Maar liefst 30 enthousiaste aanmeldingen kregen we binnen vanuit het hele land. Dat maakte de keuze niet gemakkelijk. Er is prioriteit gegeven aan 11 aanmeldingen die de eerste groep inspiratieregio’s vormen. Dit zijn regio's Twente, Noord-Kennemerland, Regio NO-Friesland, Holland-Rijnland, Zuid-Kennemerland, De Meijerij, Utrecht, Leeuwarden, Zuid-Limburg, Almere en FoodValley. 

Hoe is de keuze gemaakt?
De beleidscoalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd heeft alle aanmeldingen gewogen en prioriteiten gesteld. Bij deze keuze was de inhoudelijke ontwikkelvraag leidend. Vooral de mate van verdieping van de ontwikkelvraag: is de vraag dusdanig vernieuwend dat de lerende aanpak de juiste methode is om dit aan te pakken. Daarnaast is de keuze mede gebaseerd op spreiding van deelnemende initiatieven in het land en de grootte van de inspiratieregio’s. Ook werd gekeken naar de diversiteit in het de domein waarop de ontwikkelvragen zich richten. Verder lag de focus op de omschrijving van de betrokkenheid van de ouders. Andere punten waren: de uitgebreidheid van de aanvraag, het op orde hebben van de basis, de beschreven rol van de gemeenten, commitment van alle partijen en de beoordeling van de valkuilen en risico’s.

Waar gaat het over
Aanmeldingen kwamen binnen vanuit plattelandsgemeenten, de G4 en de G40. Aanmeldingen van regio’s/gemeenten die net gestart zijn, die al jaren ervaring hebben, die weerstand overwonnen hebben of net weerstand krijgen. Iedere aanmelder stelde een of meer vragen die een antwoord moeten geven op hoe de volgende stap gezet kan worden. Vragen over verandermanagement/cultuur, over monitoring, over het betrekken van ouders en kinderen, over de poreuze randen van de budgetten, over steun van andere regio’s.

Van alle aanmeldingen is het belangrijk om te weten: wat is de vraag achter de vraag. Wat is er nodig om daadwerkelijk stappen te zetten die voor het kind en de ouder goed werken. Want waar we ook mee bezig zijn, het gaat altijd om het welbevinden van het kind, het gezin.

Start
Op 31 oktober tijdens de conferentie Onderwijs Jeugd presenteren de inspiratieregio’s zich tijdens een plenaire bijeenkomst in de ochtend. In de middag en avond is er tijd voor de echte kick off! 
Deze conferentie vindt plaats in het Van der Valk hotel in Veenendaal.
Kijk voor meer informatie op de website.

Hoe gaan we nu verder?
Alle inspiratieregio’s maken onderdeel uit van het lerende netwerk Met Andere Ogen. Iedereen die zich inzet in  het werkveld onderwijs-jeugd-zorg en van en met elkaar wil leren, kan zich aanmelden als aandeelhouder. Ook als je geen inspiratieregio bent. Zo zijn de 19 aanmelders die geen inspiratieregio werden van harte uitgenodigd om mee te doen.

Ook aandeelhouder worden? Mail je gegevens naar metandereogen@onderwijsjeugd.nl Tevens kun je je hier aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. De eerste verschijnt begin november.

Activiteiten
Voor het gehele netwerk gaan we in de komende periode de volgende activiteiten ontwikkelen:
- Bijeenkomst voor alle aandeelhouders; Deze staat gepland in de ochtend van 12 december aanstaande (inclusief lunch), reserveer deze datum alvast in de agenda’s;
- Opzetten van een landelijk digitaal netwerk;
- Ontwikkelen van een toolbox met experts, kennis en kunde;
- Het delen van opgedane kennis en kunde van de inspiratieregio’;
- Communities of practise; verdieping op inhoudelijke thema’s met een vaste groep, zoals: hoe organiseren we duurzaam onderwijs-zorgarrangementen en hoe geef je preventie in deze domeinen vorm?

Voor meer achtergrond van Met Andere Ogen zie eerdere berichtgeving hier, en lees; 
Over het programma Met Andere Ogen
De Coalitie onderwijs-jeugd-zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag “Wat heeft het kind nodig?” middels een gezamenlijk leertraject te beantwoorden. Een beweging om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen vergroten. Meer preventie en ook oplossingen die ‘het stelsel’ verbeteren. De grote uitdaging is om het kind centraal te stellen en samen te werken om het een sterke basis te geven.

Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?

Bron: Met andere ogen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten