Nieuwsbericht

Brief Sociaal Werk Nederland aan minister de Jonge over discussie budgetten gemeenten

Op 4 juni 2019 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland heeft eind mei 2019 de oproep van wethouders en jeugdzorgorganisaties in Nederland gesteund om gemeenten van voldoende budget te voorzien opdat de benodigde hulp aan en zorg voor jeugd zijn beslag kan krijgen. Sociaal Werk Nederland heeft daarbij nadrukkelijk bij aangetekend dat ook de druk op de Wmo onverantwoord groot is. Dit gaat ons inziens ten koste van het welzijn van de inwoners (kwetsbare én weerbare) van de wijken en buurten. In deze waarneming weten wij ons gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Sinds 2015 is de behoefte aan ondersteuning van bewoners en buurten, mede door de komst van nieuwe groepen buurtbewoners in de wijken logischerwijs sterk gestegen. Het grootste deel van de ouderen woont nu langer zelfstandig, al dan niet dementerend en deels eenzaam; evenals duizenden mensen die structureel of tijdelijk psychisch uit balans zijn. Vele vrijwilligers en sociaal werkers doen daarin, samen met zorgverleners, werk van grote waarde. Daarnaast moeten honderdduizenden migranten integreren met hun gezinnen en kinderen. Met het merendeel van onze jongeren in Nederland gaat het goed, dat willen we graag zo houden. Jongerenwerk speelt daarin een essentiële rol.

We zijn er niet met het inrichten van buurt- en wijkteams. Een sterke sociale basis in buurten vraagt om collectief aanbod en veelsoortige ondersteuning. Het bouwen van buurtnetwerken bestaand uit betrokken bewoners, goede professionals, vrijwilligers en organisaties, gaat niet vanzelf. Dat geldt ook voor adequate ondersteuning, ontmoeting rond dementie, psychisch welbevinden, geestelijke verzorging, enzovoorts. Ons wijkwerk staat echter onder druk. In veel gemeenten lukt het niet om vanuit de Wmo voldoende middelen beschikbaar te stellen voor reële bekostiging van het sociaal werk. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar: minder dienstverlening in wijken en buurten. Als gevolg van de financiële druk zijn werkgevers genoodzaakt om medewerkers te ontslaan. Werkdruk en ziekteverzuim stijgen in hoog tempo, mede als gevolg hiervan.

Meer geld naar gemeenten voor bekostiging van decentrale taken, betekent voor ons dan ook minder druk op de Wmo en meer ruimte voor bekostiging van preventie en participatie.

De brief vindt u in de bijlage

Trefwoorden: De Jonge, brief
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten