Publicatie

Richtlijnen voor uitvoering van sociaal-medische indicatie beschikbaar

20 februari 2018 | 1 minuut lezen

De VNG heeft richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang. De richtlijnen geven onder meer uitleg over de doelgroep van de Sociaal Medische Indicatie en de redenen waardoor ouders tijdelijk in aanmerking kunnen komen voor steun. De Sociaal Medische Indicatie bestond al langer, maar uit onderzoek naar de effectiviteit van de regeling was gebleken dat gemeenten er nog onvoldoende mee bekend waren en dat er verschillen bestonden tussen gemeenten in het gebruik ervan. De VNG heeft in overleg met gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige richtlijnen opgesteld.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact