Publicatie

'Help het kind waar het thuis is'

12 december 2017 | 1 minuut lezen

Sinds de nieuwe Jeugdwet in 2015, en daarmee de overheveling van jeugdhulptaken naar het lokale bestuur, werken Nederlandse gemeenten hard aan de gewenste transformatie. Eenvoudigere jeugdhulp op maat, dichtbij en vanuit één aanspreekpunt, met nadruk op preventie en ondersteuning én in verbinding met de sociaal-maatschappelijke omgeving. 

Aanbesteding maal twee
Ook Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem schaarden zich achter dit plan. Toch knaagde het als het ging over de manier waarop dit uitgevoerd moest worden. Om die reden besloten de gemeenten samen op te trekken bij de inkoop van de jeugdhulp vanaf 2017. Daarvoor gebruikten ze ook hun ervaring met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die vanuit dezelfde ideeën opgezet werd. Maar de rechter zette een streep door het eerste aanbestedingstraject. Een aantal randvoorwaarden waren te onduidelijk met mogelijk (financiële) risico’s voor de jeugdhulpaanbieders als gevolg.

En GO!
Samenwerkingsverband GO! Voor Jeugd begreep uiteindelijk het beste wat Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem voor ogen hebben met de toekomst van de jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2018 is GO! verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Eerste aanspreekpunt bij een hulpvraag blijft in Alphen één van de vijf ‘Jeugd en Gezinsteams’ en in Kaag en Braassem het Kernteam. Zij zorgen ervoor dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact