Publicatie

Wijziging besluit verplichte meldcode kindermishandeling gepubliceerd

30 augustus 2017 | 1 minuut lezen

De wijziging van het Besluit verplichte meldcode is gepubliceerd in het Staatsblad en gaat in op 1 januari 2019. De wijziging van het besluit regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader komt te staan.

Op basis van het afwegingskader weegt de hulpverlener het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Het kader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is. in de bijlage vindt u het besluit en de brief aan de Tweede Kamer.

2 documenten toegevoegd
ContactLid worden