Publicatie

Eigen kracht versterken jeugd en ouders

Janina van der Zande
28 augustus 2017 | 1 minuut lezen

Versterking van eigen kracht is niet alleen een doel van de transformatie, maar ook een belangrijk doel van de jeugdhulp.  De gedachte hierachter is dat hulp gericht moet zijn op het versterken van het probleemoplossend vermogen van jeugdigen en opvoeders, en van hun sociale netwerk. Op die manier kunnen duurzame effecten gesorteerd worden, en kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat jeugdigen en opvoeders in de duurdere specialistische hulp terechtkomen (Van Yperen, Wijnen & Hageraats, 2016).

Om na te gaan in hoeverre met de decentralisatie van de jeugdhulp de eigen kracht van jeugd en ouders daadwerkelijk wordt versterkt, voert het Nederlands Jeugdinstituut op verzoek van Pro Juventute een meerjarig onderzoek uit.

Om de geschiedenis en stand van zaken in kaart te brengen van het onderwerp ‘versterking eigen kracht van jeugd en ouders’ heeft het Nederlands Jeugdinstituut een literatuurstudie uitgevoerd. In bijlage vindt u deze studie. 

1 document toegevoegd
ContactLid worden