Publicatie

Terugblik themabijeenkomst Schoolmaatschappelijk werk 18 mei 2017

14 augustus 2017 | 1 minuut lezen

Schoolmaatschappelijk werk kan een belangrijke rol spelen bij de preventie van leer-opvoed- en opgroeiproblemen. Op school, in de kinderopvang, op peuterspeelzalen en in wijkteams. Hoe begeleid je vanuit die rol kinderen bij hun talentontwikkeling? Hoe werk je samen met partners zoals school, ouders en jeugdhulp? Wat kun je doen om schoolverzuim en thuiszitters te voorkomen? Op donderdag 18 mei 2017 organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de BPSW en Sociaal Werk Nederland over deze en andere vragen een themabijeenkomst. Zo’n 100 deelnemers wisselden met elkaar goede voorbeelden uit en deelden ervaringen over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van schoolmaatschappelijk werk bij het versterken van preventie. Voor een impressieverslag, zie de bijlage.

1 document toegevoegd
ContactLid worden