Publicatie

Kenniskaart Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp

Janina van der Zande
31 juli 2017 | 1 minuut lezen

Omdat samenwerking een essentiële basisvoorwaarde is voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid, heeft het NJi een kenniskaart gemaakt rondom de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Hoe die samenwerking georganiseerd wordt verschilt per gemeente en samenwerkingsverband. De lokale situaties verschillen daarom sterk. Deze kenniskaart biedt betrokkenen in het onderwijs, de opvang, de jeugdhulp en bij gemeenten met een rol in de sturing van die samenwerking daarom geen blauwdruk, maar wel richting. Door inspiratie, tips en handvatten te bieden om sámen het gesprek aan te gaan over optimale samenwerking. De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt:

  • indicatoren voor de kwaliteit van de samenwerking;
  • een quickscan om te meten hoe ver je al bent met samenwerken;
  • informatie over de organisatie van ondersteuning en hulp in samenwerkingsverbanden en gemeenten;
  • een beeld van de eigen én de gezamenlijke taken;
  • de meest gestelde vragen over de samenwerking;
  • signalen uit de praktijk over wat goede samenwerking kan opleveren voor alle betrokkenen.‚Äč


De kenniskaart vindt u in de bijlage. 

1 document toegevoegd
Lid wordenContact