Publicatie

Presentaties regiobijeenkomsten 3F

Eline Kolijn
10 juli 2017 | 1 minuut lezen

Organisaties die voorschoolse educatie (ve) aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is in mei 2017 gewijzigd op een aantal punten

In juni en juli vonden bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeenten over de taaleis 3F. De presentaties van deze bijeenkomsten vindt u in de bijlage bij dit bericht.

  • Presentatie Rob Vergeer: over het gewijzigde beleid rond taalniveau 3F
  • Presentatie Sardes: over de kieswijzers taaltoetsen en taalcursussen
  • Presentatie Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang: over het gewijzigde besluit

De eerder gepubliceerde Kieswijzers taaltoetsen en taalcursussen van Sardes vindt u hier.

Factsheets en een handreiking over het gewijzigde besluit, de taaleis en hbo'ers in de vve vindt u hier.

3 documenten toegevoegd
Lid wordenContact