Publicatie

Resultaten 5 jaar Plusaanpak R-Newt zichtbaar gemaakt

Janina van der Zande
8 mei 2017 | 1 minuut lezen

Bureau Alpha onderzocht de werkwijze en het effect van de inzet van R-Newt+. Ze spraken voor dit onderzoek voornamelijk met bewoners en ketenpartners. De belangrijkste conclusies:

  • De plusaanpak werkt waar hij wordt ingezet om jeugdoverlast effectief te bestrijden.
  • R-Newt kan ruimschoots voldoen aan de gemaakte resultaatafspraken, met name waar het gaat om snelheid en het houden van stedelijk zicht op jeugdoverlast en jeugdnetwerken.

R-Newt weet wat werkt door zich bij het bouwen aan de plusaanpak steeds te baseren op wetenschappers die bruikbare praktijkinzichten leveren. Naast Jan Dirk de Jong zijn dat bijvoorbeeld ook Maike Kooijmans en Andries Baart. In de reguliere aanpak gaat het om present werken: er gewoonweg ‘zijn’ voor de jongere. Daar gaat het om het effectief maken van schijnbare doelloosheid in het vinden van aansluiting bij de jeugd op straat. Maar de plusaanpak omvat andere skills, aanvullende instrumenten en vooral het slim samen optrekken met politie en gemeente.

In de bijlage staat het volledige onderzoek ‘R-Newt+ in Tilburg: Resultaten van vijf jaar bouwen aan een nieuwe aanpak van jeugdoverlast’.
 

1 document toegevoegd
Lid wordenContact