Publicatie

Eindrapport Informatie-uitwisseling bij (vermoeden van) kindermishandeling

28 maart 2017 | 1 minuut lezen

Uiteenlopende beroepsgroepen hebben zich langdurig gebogen over de Informatie-uitwisseling bij (vermoeden van) kindermishandeling, onder andere in beroepsgroepensessies en de werkateliers. Dat gebeurde op uitnodiging van de ministeries VenJ en VWS.
Het eindrapport bevestigt dat veel professionals het uitwisselen van informatie bij (vermoedens van) kindermishandeling moeilijk vinden en ermee worstelen. Het is echter niet uitsluitend een juridisch probleem. Schuif daarom niet alles onder de noemer ‘privacy’. Wanneer de vraag opdoemt of ‘er een probleem is met de privacy’ is dat een beginpunt van het denken en niet het eindpunt. De privacyregels vragen van de beroepsbeoefenaar om systematisch een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn nodig om te kunnen bepalen of gegevensuitwisseling juridisch is toegestaan, maar het zijn zelf geen formele bepalingen. Het zijn vragen die een goede beroepsbeoefenaar moet beantwoorden om professioneel en zorgvuldig te handelen.

Daarbij moet je wel het juridische kader waarin de professional zijn werk doet helder hebben. Bij doorvragen naar de problemen die professionals ervaren in de praktijk, blijkt dat de achtergronden juist zeer divers zijn en inderdaad vaak juist geen juridisch probleem. Handelingsverlegenheid bij de professional, angst voor klacht- of tuchtrecht, onvoldoende ondersteuning vanuit de organisatie, onbekendheid over de bevoegdheden van andere professionals en onduidelijkheid over de eigen positie worden vaak genoemd. 

De oplossing is bijna altijd het goede gesprek met elkaar over de vraag waarom zou je wel of niet informatie delen in deze situatie? De centrale vraag daarbij is hoe je dit gesprek organiseert. Enerzijds praktisch: hoe organiseer je het gesprek met elkaar?; anderzijds inhoudelijk: hoe beoordeel je wat je ziet? Ook de vraag wat belemmeringen zijn en wat  stimulansen zijn om informatie wel of niet uit te wisselen met anderen is daarbij belangrijk.

Het eindrapport besluit met een aantal aanbevelingen.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact