Publicatie

Verbetering voorschoolse voorzieningen gevraagd aan volgend kabinet

Janina van der Zande
19 juli 2016 | 1 minuut lezen

Kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen leveren de samenleving veel op, concludeert de Studiegroep Duurzame Groei. Daarom adviseert de groep het volgende kabinet om de kwaliteit en toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor jonge kinderen te verbeteren.

Een van die beleidsmaatregelen is het investeren in voorschoolse voorzieningen. De groep adviseert het volgende kabinet daarom de kwaliteit te verbeteren, kinderen meer uren aan te bieden en te verkennen hoe verschillende type voorzieningen kunnen worden geïntegreerd. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk, zoals een recht op kinderopvangtoeslag voor alle ouders met kinderen van 2,5 tot 4 jaar voor 12 of 16 uur per week, een leerrecht vanaf 2,5 jaar op de basisschool of 12 tot 16 uur per week gratis kinderopvang voor alle kinderen.

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-raad, Sociaal Werk Nederland, SER en OESO adviseerden het kabinet de afgelopen tijd om te zorgen voor laagdrempelige voorzieningen voor jonge kinderen en de samenwerking tussen de betrokken partijen zoveel mogelijk te stimuleren. Dit advies van de studiegroep onderschrijft het pleidooi.

Volgend kabinet
Minister Asscher liet de Tweede Kamer eind juni weten dat het huidige kabinet zich niet meer in gaat spannen voor het verder integreren en uitbreiden van voorschoolse voorzieningen. Het is aan het volgende kabinet om dit verder op te pakken. 

bron: kinderopvangtotaal

1 document toegevoegd
Lid wordenContact