Publicatie

Ontwikkelingsperspectief in basisonderwijs gereed

3 februari 2014 | 1 minuut lezen

De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Het primaire doel van het ontwikkelingsperspectief is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van de leerlingen staat voorop.

In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling. En het laat zien waar de school samen met de leerling naartoe werkt als vervolgonderwijs.

1 document toegevoegd
Lid worden