Publicatie

Knelpunten in beeld bij integrale kindcentra

3 oktober 2013 | 1 minuut lezen

Steeds meer schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en andere partners werken aan de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s). Bij het vormgeven van een integraal kindcentrum is veel wet- en regelgeving van toepassing. Deze wet- en regelgeving bemoeilijkt de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid voor IKC’s om daadwerkelijk één organisatie te vormen. De PO-Raad heeft daarom onlangs in kaart gebracht welke regelgeving een belemmering vormt in de ontwikkeling van een IKC en daarover een advies uitgebracht aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact