Publicatie

Position paper Eén basisvoorziening voor alle kinderen

28 maart 2013 | 1 minuut lezen

Gezamenlijke visie van MOgroep, PO-raad en Brancheorgansiatie Kinderopvang verwoord in position paper, maart 2013.

Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te komen tot een sterke basisvoorziening voor alle kinderen. De samenwerkende partijen willen dit realiseren in de vorm van dagarrangementen bestaande uit kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen.
 

1 document en 1 link toegevoegd
Lid wordenContact