Publicatie

Ouderbetrokkenheid en ontwikkelingskansen van kinderen

26 juli 2012 | 1 minuut lezen

Het beleid van het Ministerie van OCW is er op gericht om de relatie tussen ouders en scholen te versterken. Het thema van de nieuwe Sardes Speciale Editie sluit daar bij aan. Van verschillende kanten wordt belicht hoe ouderbetrokkenheid ertoe doet om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. Er komen veel partijen aan bod: de OECD vanuit internationaal perspectief, het ministerie van OCW, gemeenten, scholen, de onderwijsinspectie, VVE-instellingen en de ouders. De special laat zien hoe er aan ouderbetrokkenheid gewerkt wordt en geeft ideeën en praktijkvoorbeelden. Een factsheet laat zien wat we uit onderzoek weten om ouders te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kind. Het boekje is te bestellen via www.sardes.nl

1 document toegevoegd
Lid worden