Publicatie

Taalles voor migrantenouders soms onderdeel van vve

30 mei 2012 | 1 minuut lezen

Migrantenouders kunnen op enkele scholen in het land Nederlandse taalles krijgen die gekoppeld is aan het vve-programma van hun kinderen. Dat liet Gerd Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, op 29 mei aan de Tweede Kamer weten.
Taalles voor ouders maakt niet standaard deel uit van vve-programma's. Maar vanuit integratieperspectief is het belangrijk dat beleid ter verbetering van ouderbetrokkenheid ook migrantenouders met een zwakke sociaaleconomische achtergrond bereikt, zegt Leers. Een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en onbekendheid met het schoolsysteem en Nederlandse opvoedingsgewoonten vormen een belemmering voor goede ouderbetrokkenheid. Daarom wordt er op een aantal scholen een oudercursus met taalles aangeboden aan ouders van leerlingen van de voorschool en de eerste twee groepen van de basisschool. De taalles is erop gericht dat de ouders thuis met hun kind ook aan het vve-programma kunnen werken.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. zie bijlage voor brief. over ouderbetrokkenheid en VVE

1 document toegevoegd
Lid worden