Publicatie

SLO doelen voor peuterspeelzaalwerk

28 maart 2012 | 1 minuut lezen

De Stichting Leerplan ontwikkeling (SLO) is sinds 2011 bezig de leerdoelen voor vroegschoolse educatie ook toepasbaar te maken voor voorschoolse educatie. Hierdoor wordt de doorgaande lijn versterkt.

4 documenten toegevoegd
Lid wordenContact