Publicatie

Definitief akkoord sociaal plan peuterspeelzaalwerk/ kinderopvang

Hedy Raden Soedjono
3 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Ook de leden van de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord sociaal plan peuterspeelzaalwerk/kinderopvang. Eerder al stemden de leden van MOgroep W&MD en de Brancheorganisatie Kinderopvang in met het akkoord. Dit betekent dat het akkoord nu definitief is.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact