Publicaties

Kenniskaart Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp

Omdat samenwerking een essentiële basisvoorwaarde is voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid, heeft het NJi een kenniskaart gemaakt rondom de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Hoe...

Tools voor slim en reflectief werken in de wijk

Wijkteams spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid van kinderen binnen een gezin. Om die rol te kunnen vervullen hebben professionals binnen het wijkteam wel voldoende...

Handreiking (vroeg) signalering van mensen met een LVB en zwakbegaafdheid

De update van de “Handreiking (vroeg)signalering van mensen met een LVB en zwakbegaafdheid” is gereed!De Handreiking vinden jullie hier.

Verkiezingskrant Federatie Opvang

“De leden van de Federatie Opvang vinden het van groot belang dat in het sociale domein goed wordt samengewerkt om te voorkomen dat de problemen van de mensen zo groot worden dat opvang nodig...

Nieuwsbrief PJ&J mei 2017

Vlog Samenwerken en leren volgens Team050 Sociaal werker en vlogger Jelle de Boer is in Groningen op bezoek bij Team050. Hij laat zien hoe zij inzetten op een innovatieve manier samenwerken in...

Hoe organiseer je integrale ondersteuning voor kwetsbare jongeren?

Hoe organiseer je integrale ondersteuning voor kwetsbare jongeren? Hoe help je hen met het vinden van een baan na school? Op 15 mei spraken beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten en...

Verslag ledenbijeenkomst 'Koers en Kansen voor sanctie uitvoering' 20 april jl.

Sociaal Werk Nederland en het ministerie van Justitie organiseerden op 210 april jl. een bijeenkomst om van gedachten te wisselen over de vraag: Hoe kan de uitvoering van straffen beter aansluiten...

Resultaten 5 jaar Plusaanpak R-Newt zichtbaar gemaakt

Bureau Alpha onderzocht de werkwijze en het effect van de inzet van R-Newt+. Ze spraken voor dit onderzoek voornamelijk met bewoners en ketenpartners. De belangrijkste conclusies: De...

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Gratis uitgave van beroepsverenigingen: Hoe zet je professionals aan om te werken de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming?

Polarisatie en radicalisme aanpakken, hoe doe je dat?

Polarisatie en radicalisme op lokaal niveau aanpakken, hoe doe je dat? Verslag van de bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland op woensdag 8 februari 2017, Utrecht.
ContactLid worden