Laatste nieuws

Nieuws |

Krimp en 'yuppificatie' in kinderopvang zet door

De krimp in de kinderopvang zet onverminderd door. Uit een nieuw onderzoek van Buitenhek onder kinderopvangaanbieders blijkt dat...

Nieuws |

Wachtlijsten peuterspeelzalen in Almere

Minder subsidie = minder plekken. Han Jetten, directeur van Welzijnsorganisatie de Schoor over wachtlijsten.

Nieuws |

Overal protest sluiting peuterspeelzaal: ook in De Bilt

Overal in Nederland worden peuterspeelzalen bedreigd door bezuinigingen. Zo ook in De Bilt, waar de wethoduer een petitie kreeg...

Nieuws |

Onderzoek Dwang en Drang bij VVE verschenen

Het kabinet heeft laten onderzoeken of peuters met achterstanden met dwang en/of drang naar de voorschoolse educatie kunnen...

Nieuws |

Wel achterstand, niet naar voorschool: Boete!

De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher wil ouders een boete kunnen opleggen als zij hun kind met taalachterstand niet naar de...

Nieuws |

Concept Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen naar Kamer


Minister Kamp (SZW) zendt het Concept Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de op het besluit gebaseerde concept...

Nieuws |

'Ontwikkeling VVE kan beter centraal plaatsvinden'

Het geld voor VVE kan efficiënter worden besteed door instrumenten landelijk te ontwikkelen en de effectiviteit van...

Nieuws |

Ambities Kopgroep integrale kindercentra VNG in 2012

De Kopgroep van wethouders van de VNG voor integrale kindercentra zet haar werk voort in 2012 met nieuwe ambities. De MOgroep is...

Nieuws |

VOG: voor wie in kinderopvang en peuterspeelzaal?

De houder en alle personen werkzaam in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent...

Nieuws |

Peuters Etten-Leur gebaat bij extra taallessen

De gemeente Etten-Leur stelt dit jaar 279.994 euro beschikbaar voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het programma heeft...

Lid wordenContact