Nieuwsbericht

ZICHT. Een korte film over jongeren en ondermijnende criminaliteit 

10 november 2020 | 2 minuten lezen

Mirte Romanillos, organisatieregisseur bij Compass Uden, tipte ons over de kersverse jongerenfilm ZICHT. Een korte film over jongeren en ondermijnende criminaliteit.

Mirte: "Een beleidsadviseur van de Gemeente Uden appte me na het zien van de film dat het een grote reclame was voor jongerenwerk. Niet geheel onterecht, maar bovenal toont het aan op welke manier het jongerenwerk relevant is. Niet ‘pas’ in crisissituaties, maar vooral voordat het zo ver is. Reclame? Noodzaak denk ik!"

De film kwam tot stand via programma Maatschappelijke weerbaarheid van het project Weerbare Jeugd, van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, en is gemaakt door studio Nova ism Cordaad welzijn jongerenwerk. Eén van de producten die voor dit project is opgeleverd is de docu/film ‘ZICHT’: een korte maar indringende film waarin de kijker wordt meegenomen in de beleefwereld van jongeren en ouders die in aanraking zijn (geweest) met ondermijnende criminaliteit. De trailer van ZICHT kun je hier bekijken.

Het doel van de film is het gesprek op gang brengen over het creëren van weerbare jeugd en het voorkomen van afglijden. Daarnaast kan de film werken als breekijzer om verbindingen te leggen tussen verschillende domeinen binnen overheden. 

Mirte: "Deze film biedt de perfecte aanleiding om met jongeren, jeugd-professionals (jongerenwerk, beleidsmakers, hulpverlening, verslavingszorg, politie, onderwijs, etc.), ouders of andere belangstellenden in gesprek te gaan over verschillende, relevante, kritieke thema’s, zoals  criminaliteit, verslaving, systeem-relaties en perspectief (of het ontbreken daarvan)."

"De film op zichzelf is interessant en sterk, maar vooral de discussie die naar aanleiding van de film gevoerd kan worden is zeer zinnig en kan (dus) aangepast worden aan actuele, relevante (lokale) problematiek. Het geeft inzicht in tweestrijd van jongeren tussen ouders en peers. Het stelt uitdagingen aan de kaak (vb. Jongerenwerk zou sterker zijn als ze samenwerken met onderwijs) en maakt verborgen systemen in de wereld van jongeren zichtbaar. Ik kan er lang over schrijven. Wij zijn in Uden van plan om de film met de jeugdagent, de jongerenwerkers en een criminele jeugdgroep te kijken en er daarna over te spreken samen."

De film ZICHT is vanwege privacy nu nog afgeschermd. Partners kunnen de film bekijken, in georganiseerde vorm. Ondersteunend aan de film komen er zogenaamde ‘toolkits’ die documenten bevatten over de film, de problematiek, handelingsperspectieven en suggesties om na het kijken van de film het juiste gesprek te voeren. Deze en meer informatie vind je op de webite van het RIEC.

Aan het begin van 2021 komt de film onder restricties vrij voor meerdere partijen, zoals jongeren, jongerenwerkers, ouders, scholen, verenigingen enz.


 

Lid wordenContact