Nieuwsbericht

Jongeren willen graag gehoor geven aan oproep van premier Rutte

Chris Bos
24 juni 2020 | 2 minuten lezen

“Geachte mijnheer Rutte,

Namens vele jongeren en sociaal werkers, in dit geval de jongerenwerkers en de kinderwerkers, willen wij u uitnodigen voor een gesprek. Of willen wij door u worden uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van uw oproep aan jongeren op 19 mei om zich nadrukkelijk met de eigen toekomst te bemoeien.”

Zo begint de brief aan premier Mark Rutte van Simone Duin, jongerenwerker bij MeerWaarde en sociaal werker van het jaar 2020. Ze schreef die brief namens alle jongeren, kinderwerkers en jongerenwerkers als op reactie op Ruttes oproep aan jongeren in Nederland: ‘Mijn collega’s in het kabinet en ikzelf, wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken en meepraten, want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst. Jullie ideeën en creativiteit zijn dus heel hard nodig. En daarom daag ik jullie uit: kom met je ideeën, lever kritiek, liefst opbouwend natuurlijk, praat en discussieer erover op school, op je sportclub, in het buurthuis.’

Sociaal Werk Nederland heeft deze oproep uitgezet onder jongerenwerkers en kinderwerkers van onze lidorganisaties. Het ging om deze vragen:

  • Wat zie je gebeuren in jouw werkgebied?
  • Welke oplossingen heb je zelf geregeld?
  • Welke oplossingen hebben jongeren in jouw werkgebied aangedragen?
  • Wat hebben jongeren nodig van de overheid, van Mark Rutte, om deze corona-tijd (en daarna) goed en beter door te komen?  
  • Welke jongeren willen en durven hun verhaal te vertellen?

“We verzamelen momenteel plannen, oplossingen en ideeën, en uitdrukkelijk de ideeën van de jongeren zélf, niet alleen van de organisaties. Jongeren willen dit, met ondersteuning van jongerenwerkers, graag aan u voorleggen,” schrijft Simone Duin. “Het zijn de niet-georganiseerde meiden en jongens tussen de 12-23 jaar uit alle hoeken en buurten van Nederland. Jongeren die etiketten opgeplakt krijgen als: hangjongere, overlastgevend, ongeïnteresseerd. Deels met risico op schooluitval en een lagere opleiding dan ze eigenlijk in hun dna-mars hebben. Jongeren die opgroeien in wijken waar ondermijning en handelen in softdrugs gewoon is. Jongeren die mantelzorgen, nieuw zijn in Nederland, met risico op Ggz-problematiek, dakloosheid, schulden.
Maar in feite zijn het jongeren die van huis uit te veel problemen en te weinig ondersteuning mee krijgen en opgroeien in een onveilige wijk waar het ontbreekt aan positieve stimulansen. De jongeren die dus echt minder kansen krijgen in het leven. Jongeren voor wie 'gelijke kansen voor elk kind' in de realiteit van deze snelle digitale samenleving niet geldt. Het jongerenwerk en het kinderwerk bereiken deze jongeren en is ook in coronatijd altijd dichtbij, altijd in de buurt.”

Het wachten is nu op de reactie van de premier. Linksom of rechtsom gaan we in elk geval de wensen van jongeren bij premier Rutte bezorgen. Wordt vervolgd …