Nieuwsbericht

De website aanpak Met Andere Ogen staat live

12 november 2019 | 1 minuut lezen

Over het programma Met Andere Ogen
De Coalitie onderwijs-jeugd-zorg(*) heeft de krachten gebundeld om de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ middels een gezamenlijk leertraject te beantwoorden. Een beweging om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen vergroten. Meer preventie en ook oplossingen die ‘het stelsel’ verbeteren. De grote uitdaging is om het kind centraal te stellen en samen te werken om het een sterke basis te geven.
De website Met Andere Ogen is nu online. 

Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?

Achtergrond
Bij de aanpak laten we ons inspireren door het advies en implementatieplan; het rapport Peeters: Mét andere ogen. Dit is geschreven in opdracht van de beleidscoalitie. Hierbij is onder andere gekeken naar goede voorbeelden van samenwerking in gemeenten en regio’s. Het is een weergave vanuit de praktijk in het land, met beloftevolle samenhangende adviezen over wat wel en niet helpt.

In de eerste fase zijn twee adviezen het startpunt:

  1. Het verbreden van (interprofessionale) teams. Bepaal op microniveau wat een kind nodig heeft aan ondersteuning. Hierbij kan het belangrijk zijn dat er een breed team wordt samengesteld met uiteenlopende expertises.

  2. Brede lokale afspraken over (passend)onderwijs, jeugd en zorg onder regie van de gemeente. Elke gemeente maakt als verbindende regisseur met betrokken partijen een gezamenlijk gedragen visie over jeugd, die als basis dient voor alle afspraken die gemaakt worden.

(*)

De beleidscoalitie bestaat uit de volgende partijen:
Actiz Jeugd, GGD/GHOR, Ambassadeur Zorglandschap Jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Ieder(in), Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie van OCW, Ministerie van VWS, Netwerk leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-Raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal werk Nederland, VO-Raad, NCJ, NJI, Kinderopvang BMK en BK (Kinderopvang), MBO-Raad, bonden (AOB, CNV,AVS), De Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Lid wordenContact