Nieuwsbericht

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

12 september 2018 | 1 minuut lezen

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetswijziging aangekondigd waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Daarnaast stelt hij 41 miljoen euro beschikbaar voor het actieprogramma Kansrijke Start, dat in Tilburg is gepresenteerd.

De verschillen in gezondheid van baby’s bij de geboorte tussen gemeenten en wijken zijn soms erg groot. Stress tijdens de zwangerschap en de eerste kinderjaren – bijvoorbeeld door psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden – spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen hebben daardoor grotere kans op groei- en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp. De Jonge sluit hiermee aan op oa de 7e policybrief van de WRR, waarin geadviseerd wordt te investeren in de bewoners met de meeste kans op achterstand

Goede start
Een juiste inzet en mix van hulp vanuit het medische en sociaal domein rondom de zwangerschap en de kinderwens kan voorkomen dat kinderen op latere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen of zelfs uit huis worden geplaatst. Maar lang niet alle kwetsbare ouders en kinderen krijgen op dit moment de hulp die ze nodig hebben om hun kind een goede start te geven. Het actieprogramma Kansrijke Start moet hier verandering in brengen. Minister De Jonge, gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben daarvoor de handen ineengeslagen.

Lokale coalities
De bedoeling is dat overal in het land lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen van een kind worden opgericht: van de kinderwens tot 2-jarige peuter. Deze coalities bestaan bij voorkeur uit gemeenten, zorgverzekeraars, JGZ, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen. Zij maken met elkaar afspraken over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap, bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders.

Hier vindt u het Actieprogramma Kansrijke Start, en hier een hele sterke korte film over het belang van de eerste 1000 dagen van het jonge kind.